7 mar

Zoom

Workshop - Att utveckla en konkurrenskraftig ansökan till Formas

interna händelser | intern personalutbildning | seminarier, workshops |

Information och tips inför Formas öppna utlysning.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas stödjer forskningsprojekt av högsta kvalitet inom miljö, areella näringar och ett hållbart samhällsbyggande, där stor vikt läggs på att forskningen ska komma till nytta i samhället. Totalt fördelar Formas årligen 1.8 miljarder svenska kronor till forskning och innovation. I denna interaktiva workshop kommer Caroline Grabbe (forskningskoordinator, SLU Grants Office) att ge tips om hur du kan utveckla en konkurrenskraftig ansökan. Workshopen är öppen för alla forskare vid SLU, och vi vill särskilt välkomna de som planerar att söka medel i den öppna utlysningen 2023.

Workshopen kommer att ges via Zoomden 7 mars 2023, kl. 9:00-11:30.

Välkommen att registrera dig via den engelska versionen av denna sida senast 6 mars kl 15. Klicka på "English" uppe till höger.

 

PROGRAM

Teori, exempel och diskussion med fokus på:

  • Formas riktlinjer och bedömningskriterier
  • Hur man bygger en övertygande ansökan (den röda tråden)
  • Förslag på struktur och tips för ansökans olika delar

Fakta

Tid: 2023-03-07 09:00 - 11:30
Ort: Zoom
Arrangör: Grants Office
Sista anmälningsdag: 6 mars 2023
Mer information:

caroline.grabbe@slu.se, 090-786 8389, 072-2365670