15 mar

SLU Biblioteket , Umeå och online

Värt att veta: Hundra år av fältforskning

evenemang |
Värt att veta, illustration.

SLU:s skogliga försöksparker - hundra år av fältforskning för att svara på frågor om skogen och skogslandskapet

Välkommen till ett föreläsning med Charlotta Erefur och Mats Nilsson som berättare om hur den skogliga fältforskningen har växt fram och den viktiga roll som fältforskningen har för framtiden, inte minst i det globala perspektivet, av infrastrukturer som SITES, ICOS och ACTRIS med långsiktighet och storskaliga experiment som också möjliggör många olika typer av syntesstudier.

Charlotta Erefur

Mats Nilsson

Charlotta Erefur och Mats Nilsson. Foto: Andreas Palmén.

Fakta

Tid: 2023-03-15 12:10
Ort: Umeå och online
Lokal: SLU Biblioteket
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalysfakulteten för skogsvetenskapSLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning.

Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.