14 mar
15 mar

Mörrum

Studiebesök och workshop i Mörrum: Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd

seminarier, workshops |

Denna workshop riktar sig till användare av aktuell forskning kring snabbväxande lövträd – beslutsfattare som med olika regelverk formar våra landskap, markägare som planterar grödor och tar fram mat och träråvara, markägare som arrenderar ut sina marker men bestämmer hur markerna ska brukas, samt industri som använder träråvaran. Varmt välkomna!

Den sektoriella diskussionen om markanvändning efter industrialiseringen av jord- och skogsbruket har lett till en ohållbar markanvändning. Vår skogsindustri har länge varit baserad på gran och tall. Det har lett till att den svenska skogen har skötts i decennier som monokultur av antingen gran eller tall. Länge har behovet för råvara från lövträd varit litet. Att snabbväxande lövträd – björk, asp, poppel – har fiberegenskaper som lämpar sig som råvara till textilier och att vi redan har ett textilmassabruk i Sverige, kommer att gynna en mer diversifierad markanvändning. Men hur kan vi sköta våra skogar effektivt när trädarter med olika rotationstider och ekologisk anpassning ska växa i samma bestånd på skogsmark? Finns det möjlighet att komplettera affärsmodeller i jordbruket med produktion av snabbväxande träd?

Snabbväxande lövträd har varit en viktig del av jordbrukslandskap förr. De planterades i alléer för att förhindra jordflykt från åkrar i blåsiga landskap eller på ställen som tillfälligt översvämmades till följd av mycket regn. Vedråvaran från dessa alléer eller planteringar användes i hushåll. Vid torka kunde träden hamlas för foder som kor, får och hästar åt.

Idag har vi teknologier som kan använda träråvaran från dessa snabbväxande lövträd till textilier. Det gör att vi kan producera textilier från inhemsk råvara och därmed minska vårt klimatavtryck av bomullskonsumtion. Utmaningen är att inkludera snabbväxande lövträd i vårt brukande av mark – både jordbruksmark och skogsmark.

Fakta

Tid: 2023-03-14 10:00 - 2023-03-15 13:30
Ort: Mörrum
Sista anmälningsdag: 14 februari 2023
Mer information:

Eventet börjar i Mörrum den 14 mars kl 10.00 och slutar i Ronneby den 15 mars kl 15.00. Det finns möjlighet att resa med tåg till/från Ronneby och Mörrum.

Deltagare behöver boka/betala rum för övernattning genom att kontakta Ronneby Brunn konferens & möten på följande mejladress reservation@ronnebybrunn.se. Ange bokningsnummer 40556373.


Program

Tisdag den 14 mars Studiebesök till textilmassabruket

10.00 Samling på Mörrums bruk Södra cell Mörrum

Välkomsthälsning från Anders Ekstrand (Södra Skog), Anneli Adler och Henrik Böhlenius (SLU) från den Nationella kommissionen för snabbväxande  lövträd

Teoripresentation av bruket och produktionen av vedbaserad textilmassa. FIKA.

Rundvandring på bruket från virkesintag till färdig massa (på svenska / på engelska)

12.15 LUNCH

13.15 Bussexkursion till närliggande lövplanteringar på åkermark (hybridasp, björk, poppel). Fältvandringen leds av Anders Ekstrand

16.30 Avfärd till Mörrum och därefter till Ronneby Brunn

19.00 MIDDAG

 

Onsdag den 15 mars Workshop

8.00 Start, kort inledning av Anneli Adler och Henrik Böhlenius

8.15 – 8.45 Per Hazell, Skogsstyrelsen: Är det tillåtet med snabbväxande lövträd? Lagar och regler kring vegetativt skogsodlingsmaterial och främmande trädslag.

Frågor och diskussion 15 min

9.00 – 9.30 Mindaugas Silininkas, NutriBiomass4LifeCarbon Credits and Poplar plantations in Lithuania. Questions and discussion 15 min

9.30 FIKA

10.00 – 10.30 Södra Innovation om satsningen på textilmassa och återvinning av bomull i Mörrums bruk (på svenska / bilder på engelska). Frågor och diskussion 15 min

10.45 Aktuell forskning om snabbväxande lövträd - presentationer från doktorander

Jaime Luna: Biodiversity implications of fast-growing trees

Joel Jensen: Kolbindning och jordkemi under Salix SRC, effekter av identitet och blandning under olika platsförhållanden

Sezer Olivia Kaya: Current and future risks to the productivity and quality of fast-growing broadleaves

Caroline Rapp: Attitudes towards an increase of broadleaf trees

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 Presentationer från doktorander fortsätter

Andis Zvirgzdins: Establishment and management of planted birch in Sweden

Babatunde Dosumu: Silviculture and management of planted birch

Kinga Stolarek: The potential of birch. Seedlings and regeneration procedures for future birch forests

Giovanni Bozza (Skogforsk) Flowering as a key for the successful development of an efficient and rapid breeding of birch (Betula pendula) in Sweden

14.00-14.15 FIKA

Luca Muraro: Effect of treatments for an improved establishment of poplars in forestland and arable land.

Leticia Bulascoschi: Decision-makers’ Perspectives of Mixed Tree Plantations in a Changing Climate

15.00 - SLUT