14 mar

Scandic Frimurarehotellet, Linköping

SLU Fältforsk ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring

möten, sammanträden |

Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring!

SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring inbjuder till gemensamt möte:

Organisk gödsel, mellangrödor och PK-gödsel i växtföljdsförsök

Kom gärna med förslag på korta föredrag och föredragshållare till de olika punkterna. Skicka förslagen till georg.carlsson@slu.se eller sofia.delin@slu.se.

Välkomna!

Georg Carlsson (ordf.), Ingrid Öborn (vice ordf.) och Sofie Erikson Welén (sekr.), Ämneskommitté odlingssystem

Sofia Delin (ordf.) och Anders Ericsson (sekr.), Ämneskommitté växtnäring

Anmälan till mötet har stängt. Hör av dig direkt till Sofia Delin om du vill efteranmäla dig.

Fakta

Tid: 2023-03-14 09:00 - 16:00
Ort: Linköping
Lokal: Scandic Frimurarehotellet
Arrangör: SLU Fältforsk och Hushållningssällskapen
Sista anmälningsdag: 27 februari 2023
Mer information:

Lunch och fika ingår.


Program

Preliminärt program:

  1. Rådgivarnas erfarenheter och kunskapsbehov
  2. Resultat från försök med samodling/mellangrödor med baljväxter
  3. Resultat från försök med stallgödsel
  4. Befintliga växtföljdsförsök som kan användas
  5. Diskussion om behovet av nya växtföljdsförsök samt försök i försöken