2 mar

Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Docentföreläsningar vid LTV-fakulteten

docentföreläsningar |

9.00 – Animal perception and learning: Key aspects to ensure welfare

Föreläsningen ges av fil.dr. Maria Vilain Rørvang, Institutionen för biosystem och teknologi.

11.00 – Fruit and vegetables - an appetite for sustainable food

Föreläsningen ges av agr.dr. Sara Spendrup, Institutionen för människa och samhälle.

13.30 – On horticulture and sustainable food systems – are details enough?

Föreläsningen ges av agr.dr. Fredrik Fernqvist, Institutionen för människa och samhälle.

 

Föreläsningarna ges på det språk som titeln anger. Klicka på titeln för att få en sammanfattning. Föreläsningspasset är 60 minuter.

VÄLKOMNA!