15 mar

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Evaluation and release of East African highland cooking banana ‘Matooke’ hybrids”

disputationer |

Noel Madalla, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling “Evaluation and release of East African highland cooking banana ‘Matooke’ hybrids”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025