14 dec

Aulan, undervisningshuset, Uppsala

Utdelning av Nit- och redlighetsutmärkelser SLU Ultuna

interna händelser |
Rosa blommor

Välkommen att närvara vid årets Nit- och redlighetsutmärkelser!

Utdelningsceremonin sker i Aulan, inbjudna gäster ses därefter i Loftets bankettsal.

Mottagare vid SLU i Uppsala, Skara och Drottningholm 2023:

 • Göran Andersson Institutionen för husdjursgenetik, Uppsala
 • Martina Andersson Löfqvist SLU-biblioteket, Uppsala
 • Lotta Berg Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara
 • Tomas Bergström Institutionen för husdjursgenetik, Uppsala
 • Eva Blomberg Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara
 • Linley Chiwona Karltun Institutionen för stad och land, Uppsala
 • Ellen Ekdahl Egendomsavdelningen, Uppsala
 • Michael Eklund SLU-biblioteket, Uppsala
 • Elisabet Ekman Institutionen för biomedicin och veterinär
  folkhälsovetenskap, Uppsala
 • Susanne Erngren Avdelningen för infrastruktur, Uppsala
 • Jane Geismar Ortskansli Skara, Skara
 • Anders Glimskär Institutionen för ekologi, Uppsala
 • Carolyn Glynn Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
 • Achim Grelle Institutionen för ekologi, Uppsala
 • Sara Hallin Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi,
  Uppsala
 • Ingrid Hansson Institutionen för biomedicin och veterinär
  folkhälsovetenskap, Uppsala
 • Per-Anders Hansson Institutionen för energi och teknik, Uppsala
 • Magdalena Jacobson Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala
 • Karin Jacobsson Institutionen för biomedicin och veterinär
  folkhälsovetenskap, Uppsala
 • Anna Jansson Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, Uppsala
 • Bengt-Åke Jansson Institutionen för akvatiska resurser, Drottningholm
 • Roger Jansson Ekonomiavdelningen, Uppsala
 • Katarina Johansson Universitetsdjursjukhuset, Uppsala
 • Christina Larsson Universitetsdjursjukhuset, Uppsala
 • Björn Lindell Planeringsavdelningen, Uppsala
 • Per-Olof Lundquist Institutionen för växtbiologi, Uppsala
 • Janicka Nilsson Institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala
 • Lars Roepstorff Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, Uppsala
 • Johan Samuelsson SLU Artdatabanken, Uppsala
 • Corine Sandström Institutionen för molekylära vetenskaper, Uppsala
 • Louise Simann Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
 • Per-Olov Skatt Avdelningen för infrastruktur, Uppsala
 • Eva Stephansson Institutionen för stad och land, Uppsala
 • Susanna Sternberg Lewerin Institutionen för biomedicin och veterinär
  folkhälsovetenskap, Uppsala
 • Bodil Ström Holst Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala
 • Chuanxin Sun Institutionen för växtbiologi, Uppsala
 • Nasko Terziev Institutionen för skogens biomaterial och teknologi,
  Uppsala
 • Tomas Thierfelder Institutionen för energi och teknik, Uppsala
 • Karin Ullvén Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
 • Ove Wattle Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala
 • Camilla Westerborn Avdelningen för infrastruktur, Uppsala

Fakta

Tid: 2023-12-14 14:30
Ort: Uppsala
Lokal: Aulan, undervisningshuset