Sillakvariet på BSSC. Foto.
29
sep

 –

30
sep
Stockholm, Baltic Sea Science Center på Skansen

ForskarFredag för gymnasiet på Baltic Sea Science Center

evenemang |

Undrar ni också vad en forskare egentligen gör? Hur blir man expert på Östersjön? På Baltic Sea Science Center får ni träffa ett gäng riktiga Östersjöexperter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet och Stockholm Vatten och Avfall i en serie föreläsningar och workshops i samband med ForskarFredag. Boka in din klass på ett eller flera pass och lär er mer om Östersjön och aktuell forskning!

Du kan boka in din klass på ett eller flera pass. Varje pass är 30 minuter och rymmer en klass. Det går bra att stanna kvar i utställningen eller på Skansen på egen hand innan och efter passen.

Fakta

Tid: 2022-09-29 - 2022-09-30
Ort: Stockholm, Baltic Sea Science Center på Skansen
Sista anmälningsdag: 23 september 2022
Mer information:

Bokning

Alla pass är kostnadsfria men behöver förhandsbokas. Mejla din bokningsförfrågan till bssc@skansen.se senast måndag 26 september kl. 12. Först till kvarn!

Vad är ForskarFredag?

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. På Skansen kan skolklasser delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

SLU och Baltic Sea Science Center

SLU bidrar med kunskapsunderlag till utställningar och aktiviteter på Baltic Sea Science Center. Läs mer om SLU:s engagemang i Baltic Sea Science Center på Skansen.


Program

Valbara pass 29 september

"Alger som kemiska fabriker”

Elin Dahlgren, miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Tider: 9.45-10.15, 10.30-11.00, 11.15-11.45
Plats: Labbet

Elin Dahlgren ger er en förevisning av vanligt förekommande alger i Östersjön med demonstration över hur miljörelaterad stress i form av variation i salthalt, ljus och bete, styr produktion av så kallade algtoxin.

”Vilka är världens coolaste fiskar?” och ”Hur tar vi reda på hur gammal en fisk är och varför spelar fiskens ålder någon roll?”

Josefin Sundin och Philip Jacobson, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Tider: 13.00-13.30, 13.45-14.15, 14.30-15.00
Plats: Labbet

Fiskar är fantastiska varelser. Josefin Sundin visar och berättar om några särskilt spännande och lite märkliga arter som finns här i våra vatten.

I labbet kommer Philip Jacobson att visa hur man med hjälp av hörselstenar och fjäll bestämmer åldern på olika fiskarter såsom abborre, lax och ål. Eleverna kommer få möjlighet att åldersbestämma en fisk med hjälp av mikroskop. Philip ger några exempel på både snabbväxande laxar och väldigt gamla ålar samt hur fiskens ålder och storlek används för att avgöra om en fisk mår bra eller inte.

”Vad händer när rovfisken försvinner?”

Örjan Östman, lektor vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Tider: 9.45-10.15, 11.15-11.45, 13-13.30
Plats: Filmsalen

Örjan Östman berättar hur det står till med rovfisken i Östersjön och hur resten av ekosystemet påverkas om den försvinner.

”Hur mår Östersjön?”

Joakim Lücke, limnolog på Stockholm Vatten och Avfall
Tider: 10.30-11.00, 13.45-14.15
Plats: Filmsalen

Östersjön är ett unikt brackvattenhav som är hem åt fåglar, fiskar, bottendjur, plankton, bakterier och vattenlevande växter. Människorna som bor runt Östersjön nyttjar och påverkar vattnet frekvent, vilket tyvärr också stör den naturliga balansen i vattnet. I den här passet djupdyker vi tillsammans med Joakim Lücke i den påverkan som människan står för, och reder ut hur Östersjön mår idag.

”Miljögifter och dess effekter i Östersjön”

Elin Dahlgren, miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Tider: 14.30-15.00
Plats: Filmsalen

Elin Dahlgren bjuder på en genomgång över miljögiftsproblematiken i Östersjön. Vi tar avstamp i miljöövervakningen och visar halter och effekter i Östersjöns biota.

Ladda ner torsdagens schema här.

Valbara pass 30 september

"Små organismer med stor påverkan"

Monika Winder, professor i marin ekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap, SU
Tider: 09.45-10.15, 10.30 - 11.00, 11.15 - 11.45
Plats: Labbet

Växt- och djurplankton är basen i näringsväven, de påverkar såväl vattenkvalitet och jordens klimat. Monika Winder berättar om vilka arter som finns, vilken roll de har och hur plankton påverkar oss människor. Dessutom tar vi upp ett glas havsvatten och upptäcker en hel värld av komplexa växter och djur, så små att de bara ses med hjälp av mikroskop.

"Fantastic cod and where to find them" (eng)

Tom Staveley, forskare i akvatiskt ekologi inom miljöanalys- och vandringsfiskgrupperna på Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Tider: 09.45 - 10.15, 13.00 - 13.30
Plats: Filmsalen

How do we know what fantastic fish do in the sea? Together with Tom Stavely you will discover how to track and see where cod go to. The focus is on the Atlantic cod in Sweden and what is happening with them at the moment in the Baltic Sea. Föreläsningen är på engelska men det går bra att ställa frågor på svenska.

"Kemikalier i avloppet – vart tar de vägen?"

Katja Närhi, miljökemist på SVoA
Tider: 10.30 - 11.00, 11.15 - 11.45
Plats: Filmsalen

Katja Närhi berättar om vad avloppsreningsverken i Stockholm kan och inte kan rena bort från avloppsvattnet. Hon går igenom vilka ämnen som är problematiska och var de kommer ifrån, samt hur framtidens rening ser ut med nya högre krav på vad som får släppas ut i Östersjön.

"Hur mår egentligen fisken i Östersjön?"

Jens Olsson, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU
Tider: 13.00 - 13.30, 13.45 - 14.15, 14.30 - 15.00
Plats: Akvariehallen

Under passet kommer ni få lära er mer om några av de vanligaste fiskarterna i Östersjön, som också simmar i akvarierna på BSSC. Tillsammans med Jens Olsson går vi runt bland akvarierna och pratar om fiskarnas ekologi, hur de mår i Östersjön och varför det ser ut som det gör idag.

"Östersjöns färg" och "Se spåren från istiden"

Susanne Kratzer, forskare och docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, SU och Richard Gyllencreutz, lektor i marin geofysik vid SU
Tider: 13.45 - 14.15, 14.30 - 15.00
Plats: Labbet

Susanne Kratzer forskar på vattnets optiska egenskaper och vad det har för betydelse för övervakningen av Östersjön. Med satellitdata kan man få information om klorofyll i vattnet, siktdjupet, löst organiskt material samt suspenderat material. Susanne kommer bland annat att visa satellitbilder och hur man kan mäta grumlighet (turbiditet).

Richard Gyllencreutz berättar om maringeologisk forskning - hur man kan se spår efter istiden som bevarats i Östersjöns botten med ekolod och sedimentprover. Med moderna ekolod gör man 3D-modeller av havsbotten, och kan till och med se vad som ligger under botten.

"Vad är problemet med kemikalier, och vad kan vi göra åt det?"

Marlene Ågerstrand, assisterande professor Institutionen för miljövetenskap vid SU
Tider: 13.45 - 14.15, 14.30 - 15.00
Plats: Filmsalen

Marlene Ågerstrand berättar om de farliga egenskaper som kemikalier kan ha och hur detta kan påverka människor och miljön, i vilka (konsument)produkter kemikalierna används, samt vad vi kan och behöver göra för att minska påverkan på människor och miljön. Utöver det diskuteras varför experter ibland tycker olika när det gäller hur farlig en kemikalie är, samt industrins roll i säker hantering av kemikalier.

Ladda ner fredagens schema här.