1
jun
Digitalt via Zoom

Webbinarium: Skogsdata 2022 - Ny statistik och kunskapsunderlag om formellt skyddad skog

seminarier, workshops |
Gles tallskog mot blå himmel. Foto.

SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet och varje år presenteras aktuell officiell statistik i rapporten Skogsdata. Temaavsnittet i årets rapport handlar om ”Den formellt skyddade skogen”.

Den senaste statistiken baseras på fältdata som samlats in under perioden 2017 till 2021. Temaavsnittet i årets rapport handlar om ”Den formellt skyddade skogen”, och där presenteras ett nytt kunskapsunderlag om bland annat volyminnehåll, trädslagsfördelning och skogens ålder inom formellt skyddade områden.

Program

  • Välkommen, kort inledning, Anna-Lena Axelsson, koordinator SLU miljöanalys, program skog

  • Skogsdata 2022 – nyheter i statistiken. Jonas Fridman och Per Nilsson, Riksskogstaxeringen

  • Årets tema i Skogsdata: Den formellt skyddade skogen. Cornelia Roberge, Riksskogstaxeringen

  • Reflektioner och synpunkter på årets tema. Olle Höjer, Naturvårdsverket

  • Avslutande frågestund

Anmälan till webbinariet

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fält över hela landet varav drygt 7000 i skogsmark.

Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.