18
maj
Uppsala, Ultuna

Karl Adler spikar sin avhandling

Välkommen till spikning av Karl Adlers avhandling "Digital markkartering och prediktion med portabel röntgenfluorescens av kadmium-, koppar- och zinkkoncentrationer som beslutsunderlag för produktion av grödor"

Tid: 15.00

Plats: MVM-huset, 3:e våningen

Disputationen äger rum den 8e juni kl 09.00 i Undervisingshuset, Sal L, Ultuna.

Sammanfattning av avhandlingen

Vissa spårelement är nödvändiga för att en gröda ska kunna växa och fungera normalt, t.ex. koppar (Cu) och zink (Zn). Andra kan vara skadliga för grödan eller konsumenten, t.ex. kadmium (Cd). Därför är det viktigt att ha kartor över dessa spårelements halter i åkermark samt metoder för att bestämma halter i jordprover. Denna avhandling utforskade om mätningar med portabel röntgenflourescens (PXRF)-teknik kan användas för att prediktera halter av Zn, Cu och Cd i jordprover. Vidare genomfördes digital markkartering (digital soil mapping; DSM), för att skapa kartor över halter av Cu och Cd i matjord.

Portabel röntgenfluorescens-modeller validerades på nationell nivå och gårdsnivå. Prediktioner av Zn-halter var jämförbara med konventionell laboratorieanalys, medan prediktioner av Cd- och Cu-halter var mindre träffsäkra. Resultat visade även att PXRF-modeller baserade på icke-linjära maskininlärningsalgoritmer, t.ex. random forest presterade bäst.

Digital markkartering av Cd-halter i Skåne län tillsammans med data från grödprover visade att låga halter av Cd i höstvetekärna var associerade med låga predikterade halter av Cd i jord. Kartan kan därmed användas för att hitta områden som är särskilt lämpliga för produktion av höstvete med särskilda kvalitetskrav för t.ex. barnmat. Digital markkartering av Cu-halter på nationell nivå visade att åtminstone 47% av svensk åkermark sannolikt inte har risk för kopparbrist. Gammastrålningsdata från flygmätningar var mycket viktiga hjälpvariabler vid digital markkartering av Cu och Cd-halter.

Fakta

Tid: 2022-05-18 15:00
Ort: Uppsala, Ultuna

Kontaktinformation