4
apr

 –

3
jun
Online

Doktorandkurs: Academic writing and text awareness

Mellan den 4 april och 3 juni 2022 ger Språkverkstaden vid SLU-biblioteket doktorandkursen ”Academic writing and text awareness” för första gången. Kursen är helt digital och vänder sig till doktorander på hela universitetet.

Den nya universitetsgemensamma kursen ”Academic writing and text awareness” ska ge deltagarna ge deltagarna hjälp att själva utveckla hållbara och framgångsrika skrivstrategier, perspektiv på vetenskapliga texter som genre och verktyg för att närma sig den egna ämnestraditionen på ett strukturerat sätt. I kursen ingår också moment om återkoppling på text, till exempel i peer-review.

Kursen är helt digital och vänder sig till doktorander på hela SLU. Mycket arbete sker individuellt, men i kursen ingår också föreläsningar och diskussioner via Zoom. Kursen ges under 9 veckor med start 4/4 för att ge deltagarna förutsättningar till reflektion och eget arbete utan tidspress.

Schema och instruktioner för eget arbete meddelas kursdeltagarna senast vid kursstart.

Kontakta biblioteket@slu.se om du har några frågor.

Fakta

Tid: 2022-04-04 - 2022-06-03
Ort: Online
Sista anmälningsdag: 21 mars 2022
Mer information:

Språk: Engelska.