15
dec
Webbinarium

De skogliga impedimentens naturvärden

seminarier, workshops |

Skog med låg produktivitet, det vill säga skogliga impediment, utgör en stor del av den obrukade skogen i Sverige. Ändå har det varit oklart vilken betydelse dessa skogar har för den biologiska mångfalden. Nu presenterar vi resultat från de första studier som har undersökt de skogliga impedimentens naturvärde i jämförelse med produktiva skogar.

Välkommen till det första webbinariet i vår nya serie Naturvård i skog där forskare på SLU presenterar resultat från forskningen. Webbinariet äger rum mellan klockan 13:00 och 14:00.

Här träffar du Aino Hämäläinen och hennes kollegor Joachim Strengbom och Thomas Ranius. De har jämfört mängden död ved och vedlevande skalbaggar och lavar i skogliga impediment (både på myrmarker och hällmarker) i förhållande till frivilliga avsättningar och brukad skog på produktiv mark. 

Vad har vi kommit fram till?

  • Framför allt för lavar utgör hällmarksimpediment en värdefull livsmiljö. Hällmarkerna hyste en liknande eller större artrikedom än frivilliga avsättningar på produktiv mark, vilket troligtvis beror på kvaliteten på den döda veden. På hällmark finns ofta gammal, solexponerad död ved som är värdefull för lavar.
  • Hällmarksimpediment hyste även många arter av vedlevande skalbaggar, men deras artrikedom, men antalet rödlistade arter var lägre än på produktiv mark, vilka också hyser större mängd död ved.
  • Myrimpediment var mindre värdefulla för både lavar och skalbaggar. Mängden död ved var betydligt lägre på myrar i jämförelse med hällmarker och produktiva skogar och  hyste därför också lägre artrikedom än andra skogstyper.
  • Våra studier visar att de skogliga impedimenten på hällmark kan vara värdefulla för vissa arter, till exempel för lavar . För andra organismgrupper, till exempel skalbaggar har impedimenten lägre naturvärde än produktiv skog. Skydd av impediment kan därför inte ersätta skydd av produktiv skog.

Anmälan

Målgruppen är framförallt de som arbetar med naturvård men alla är välkomna.

Registrera dig för webbinariet

När du har registrerat dig kommer du att få en e-post med uppgifter om hur du ansluter till webbinariet.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan. 

 

Fakta

Tid: 2022-12-15 13:00 - 14:00
Ort: Webbinarium
Mer information:

Hur funkar våra webbinarier?

Webbinarierna består av en halvtimmes föreläsning, frågestund och gruppdiskussioner för dem som vill. Alla anmälda får en zoomlänk dagen innan webbinariet.

Vetenskapliga publikationer som ligger till grund för webbinariet 

  • Hämäläinen, A., Strengbom, J., Ranius, T. (2019) Low-productivity boreal forests have high conservation value for lichens. Journal of Applied Ecology, 57: 43-54.
  • Hämäläinen, A. Strengbom, J., Ranius, T. (2018) Conservation value of low-productivity forests measured as the amount and diversity of dead wood and saproxylic beetles. Ecological Applications 28: 1011-1019.
  • Kyaschenko, J., Strengbom, J., Felton, A., Aakala, T., Staland, H., Ranius, T. (2022) Increase in dead wood, large living trees and tree diversity, yet decrease in understory vegetation cover: The effect of three decades of biodiversity-oriented forest policy in Swedish forests. Journal of Environmental Management 313: 114993