21
nov
P-O Bäckströms sal, Umeå

Carbon allocation in aspen trees

disputationer | interna händelser |

Sonja Viljamaa försvarar sin avhandling "Carbon allocation in aspen trees".

Välkommen!

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/29010/
Respondent: MSc Sonja Viljamaa
Opponent: Professor Andrew D.Friend, Department of Geography, University of Cambridge, UK
Tid: 2022-11-21 13:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation