30 nov

ZOOM, Uppsala

Agricultural Revoultion Demographic Change or Medical Modernization? The disappearance of Malaria from Denmark

seminarier, workshops |

Avdelningen för agrarhistoria bjuder in till ett seminarium med Mathias Mølbak Ingholt, forskare i historia vid Roskilde universitet.

Malaria var en mycket vanlig sjukdom i Nordeuropa fram tills den minskade under 1800-talet och dog ut under 1900-talet. Varför malaria försvann är fortfarande ett mysterium. I presentationen redogörs för hur malaria försvann från 1800-talets Danmark och inverkan av ett antal olika agrartekniska och sociala faktorer undersöks.

Seminariet hålls på engelska.