11
jun
Zoom, Webbinar

Crop diversification across scales

disputationer |

Carolina Rodriguez, institutionen för Biosystem och Teknologi, försvarar sin doktorsavhandling: “Crop diversification across scales – implications for resource use and cropping systems sustainability”