2
feb

19
feb
Alla

Elva blir ett - extern miljörevision vid SLU

interna händelser |

Under två veckor, 8-19 februari, ska SLU revideras mot miljöstandarden ISO 14001. Då går vi från att ha elva miljöcertifikat till ett gemensamt för hela SLU!

Redan den 2-3 februari smygstartar vi med roliga och intressanta platsbesök på Lövsta utanför Uppsala. Där ska revisorerna besöka SLU:s lantbruksdrift, biogasanläggning och reningsverk, samt gris- och nötstall.

Med ett inledanden möte den 8 februari startar vi igång två givande och intensiva revisionsveckor. SLU finns på många platser i landet och har många olika typer av verksamheter, vilket innebär att de tre revisorerna från certifieringsorganet RISE, tillsammans med SLU:s miljöenhet och miljösamordnare, ska besöka ca 90 olika platser/verksamheter. I vanliga fall besöks olika verksamheter fysiskt, men på grund av pandemin kommer vi den här gången att genomföra större delen av revisionen digitalt, med några få undantag.

Ett "digitalt platsbesök" innebär att revisorerna träffar verksamheten via zoom och att någon från verksamheten hjälper revisorn att göra en "digital rundvandring" i till exempel labblokaler och avfallsrum, samt ombord på Svea och i universitetsdjursjukhusets lokaler.

De få fysiska platsbesöken, som ändå kommer att genomföras, ska naturligtvis genomföras med hänsyn tagen till att minska risken för smittspridning och i enlighet med gällande restriktioner och rekommendationer.

Efter lunch den 19 februari avslutas revisionen med ett avslutande möte då revisorerna presenterar resultatet och går igenom noterade avvikelser och förbättringsmöjligheter. 

Tveka inte att kontakta er miljösamordnare eller miljöenheten om ni har några frågor eller funderingar!

Fakta

Tid: 2021-02-02 - 2021-02-19
Ort: Alla
Arrangör: Miljöenheten

Relaterade sidor: