27
okt
Hörupsvägen 289, 271 76 Löderup

Fältvandring: Mer vall på slätten

evenemang |

Välkommen till fältvandring för det regionala projektet Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion.

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om vilka möjligheter och hinder skånska slättlantbrukare ser för att öka sin vallodling. Fokus ligger på att hitta mervärden i nya avsättningsmöjligheter för vallbiomassa, som tillsammans med kunskap från tidigare forskning och lantbrukares erfarenheter ska leda till identifierade åtgärder som kan bidra till ökad vallodling i synergi med såväl klimatnytta som lönsam och resurseffektiv primärproduktion.

Fakta

Tid: 2021-10-27 10:00 - 12:00
Ort: 271 76 Löderup
Lokal: Hörupsvägen 289
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp och SLF
Sista anmälningsdag: 24 oktober 2021
Pris: Fritt
Mer information:

Kaffe från 9.45.
Parkering finns i anslutning till gården med en utfart och en infart.


Program

10.00 

Rundvandring och öppen diskussion baserat på frågor från deltagarna. Magnus Eriksson visar sina lusernvallar, halmpanna, halmlager och maskiner. Om vädret tillåter huggs 4:e skörden på 1-års lusernvall med pick up strängaren RESPIRO 3,5 Profi

11.15

Grupparbete med diskussion och dokumentation av styrkor, svagheter, möjligheter och hot kopplat till att öka odlingen av vall på slätten. Materialet ska användas vidare i intervjustudie inom ramen för projektet.

11.50

Summering av SWOT-analysen.

12.00

Avslutning och tack

 

Vid intresse finns även möjlighet att besöka en större halmpanna med 11 km kulvert till 180 förbrukare i Löderup samt ugn och halmrivarsystem, som ligger i närheten


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04