29
jan
P-O Bäckströms sal, Umeå

Adaption of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to current and future climatic conditions

disputationer |

Jenny Lundströmer försvarar sin avhandling "Adaptation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to current and future climatic conditions" den 29 januari 2021.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/21159/
Respondent: MSc Jenny Lundströmer
Opponent: Professor Darius Danusevicius, Faculty of Forest Science and Ecology,Vytautas Magnus University, Lithuania
Tid: 2021-01-29 09:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation