16 apr

Ditigalt

Formas årliga öppna utlysning

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Sista ansökningsdag är framskjuten till den 16 april.

Nytt för i år är att Formas stärker stödet för forskare tidigt i karriären genom att utöka projekttiden från tre till fyra år.

Läs mer på Formas hemsida

Fakta

Tid: 2020-04-16 14:00
Ort: Ditigalt

Kontaktinformation