7 apr

P-O Bäckströms sal, Umeå

Molecular Regulation of Bud Phenology and Vegetative Phase Change in Populus Trees

disputationer |

Shashank Sane försvarar sin avhandling "Molecular Regulation of Bud Phenology and Vegetative Phase Change in Populus Trees" tisdagen den 7 april 2020.

Välkommen. 

Disputationen kommer även att streamas, se https://play.slu.se

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16768/
Respondent: MSc Shashank Sane
Opponent: Professor Miguel Blazquez, Institute for Plant Molecular and Cellular Biology, Valencia, Spain
Tid: 2020-04-07 10:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation