24 apr

P-O Bäckströms sal, Umeå

Quantitative genetics of wood quality traits in Scots pine

disputationer |

Irena Fundova försvarar sin avhandling "Quantitative genetics of wood quality traits in Scots pine" fredagen den 24 april 2020.

Välkommen.

Disputationen kommer även att streamas, se https://play.slu.se

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16809/
Respondent: MSc Irena Fundova
Opponent: Research Director Philippe Rosenberg, Institut National de la Recherche en Agriculture, Alimentation et Environement, France, philippe.rozenberg@inra.fr
Tid: 2020-04-24 09:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation