20 mar

Sal L, undervisningshuset, Ultuna, Uppsala

Disputation: Genomic variation and molecular mechanisms of the host response to gastrointestinal nematodes in small ruminants

disputationer |

Hadeer Aboshady försvarar sin avhandling "Genomic variation and molecular mechanisms of the host response to gastrointestinal nematodes in small ruminants".

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16710/
Respondent: Hadeer Aboshady
Opponent: Professor Jorge Francisco González Pérez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
Tid: 2020-03-20 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal L, undervisningshuset, Ultuna

Kontaktinformation