25
nov
Zoom

Barn, unga och byggd miljö 2020. Utomhuslivet under coronapandemin.

konferenser |
Flicka gungar i park

År 2020 är året då mycket har ställts på ända på grund av coronapandemin. Vardagslivet i barnfamiljer fortskrider under nya villkor där pandemin sätter mer eller mindre avtryck. Vi frågar oss nu vad vi kan lära oss om utemiljöers roll i lokalsamhället från våra nya erfaren­heter.

Temat för mötet är som alltid barns utemiljöer men i år mot fonden av coronapandemin och aktuella mätningar av deras välbefinnande. I fokus finns frågan om hur utemiljöernas kvalitet vid förskolor och skolor kan bidra till hälsa och ohälsa.

Hur ser vardagen ut för barn, unga och deras familjer under pandemin i olika stadsdelar och bostadsområden? Hur har tillvaron förändrats? Vad händer när utevistelse premieras i skola, familjer och fritidsaktiviteter? Vilka platser blir viktiga? Vilka nya vanor och praktiker växer fram för vardag och fest?

Vi inleder samtalet som bygger på allas våra erfarenheter med anförande från några forskare som dokumenterat effekterna av coronapandemin. En grupp från Lunds universi­tet berättar vad man från undersökningar vet om hur barn och unga mår. Har du någon dokumentation som du vill berätta om?

Ingen kostnad för nätverksmötet men anmäl er till mark.wales@slu.

Zoom länk skickas ut dagen innan mötet.

 

Program

10.00 Hej och välkomna

Mark Wales och Fredrika Mårtensson, SLU Alnarp

10.15 Hur mår barn och unga under epidemin?

Eva Hoff, Lunds universitet

10.45 Mingel och diskussion i breakout rooms

11.00 ”Förskolegårdar i Stockholm”

Matilde Kautsky, Doktorand på Arkitekturskolan KTH

11.20 Ett miljömedicinskt perspektiv på förskolegårdar och skolgårdar -

exemplet Vårfruskolan i Lund

Emilie Stroh, Lunds universitet

11.45 Lunch

13.00 Vårfruskolan - en historisk tillbakablick och ”Barn i Innerstad” projektet

Bodil Rasmusson, fil.dr. i socialt arbete och tidigare barnombud i Lunds

kommun

13.25 Diskussion i breakout rooms inklusive bensträckare

14.10 Korta informationer om pågående arbete, nätverkande och events

14.50-15.00 Avslutande ord

Fakta

Tid: 2020-11-25 10:00 - 15:00
Ort: Zoom
Mer information:

Anmälan och info: vänd dig till Mark Wales. mark.wales@slu.se.

Läs mer om BUB, Barn, unga och byggd miljö


Sidansvarig: marianne.persson@slu.se