Öga i vegetation. Foto
16 okt

Through Zoom, with opportunity for meeting afterwards at SLU Alnarp, Ultuna and Umeå

Workshop: Om att bygga upp kapacitet för medborgarforskning på SLU

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkommen till en workshop som ger dig möjlighet att nätverka om medborgarforskning! Träffa andra med intresse för medborgarforskning och lär dig nytt. Diskutera kring vilken kompetens som behövs och kommer att behövas inom dagens medborgarforskning. Var med på en intressant heldag om medborgarforskning via Zoom!

För vem: Alla med intresse för medborgarforskning. Dagen hålls på engelska.

Alltmer medborgarforskning bedrivs vid SLU, något som gör det möjligt för forskare att tillsammans med andra i samhället lära sig mer om miljön, men också att utveckla nya sätt att tänka kring och bedriva undersökningar. Medborgarforskningen ökar snabbt över stora delar av världen och i spåren av detta växer också antalet digitala och icke-digitala insamlingsmetoder, liksom kunskapen om hur väl sådana metoder och sådan metodik fungerar.

Men hur väl är vi på SLU riggade för att förnya och utöka aktiviteter inom medborgarforskning? Har vi koll på vad som händer i övriga delar av världen och lär vi oss av detta? Har vi bra sätt internt att fånga upp och stödja varandra i nya, spännande initiativ?

Vi ser fram emot och hoppas att alla som arbetar eller vill arbeta med medborgarforskning kommer på workshopen - vi behöver dig!

Språket på workshopen är engelska. Det fullständiga programmet finns enbart på den engelska språkversionen av kalendariet.

Fakta

Tid: 2020-10-16 10:00 - 15:00
Ort: Through Zoom, with opportunity for meeting afterwards at SLU Alnarp, Ultuna and Umeå
Mer information:

Arbetsgrupp för workshopen:

  • Michelle Cleary & Paul Becher (SLU Alnarp)
  • Tim Hofmeester (SLU Umeå)
  • Cecilia di Bernardi (SLU, Grimsö)
  • Lisa Beste, Patrik Oskarsson, Mari Jönsson & René van der Wal (SLU Uppsala)