5
mar
Uppsala

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten mars 2019

docentföreläsningar |

Den 5 mars hålls docentföreläsningar vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Alla är välkomna.

Föreläsningarna hålla i sal L i Undervisningshuset Almas allé 10 på Ultuna i södra Uppsala. De direktsänds också. Se nedan för uppgifter.

09.00 Fil Dr Erica von Essen i ämnet miljökommunikation.
Changing Human-Animal Relations in Environmental Communication
Föreläsningen hålls på engelska.
Se den inspelade föreläsningen
Sammanfattning

10.30 Agr Dr Ann-Charlotte Wallenhammar i ämnet växtodlingslära.
Hållbar produktion med friska grödor i fokus
Föreläsningen hålls på svenska.
Se den inspelade föreläsningen
Sammanfattning

13.00 Agr Dr Katarina Kyllmar i ämnet markvetenskap med inriktning vattenvårdslära.
Små avrinningsområden i jordbrukslandskapet – förståelse av komplexa system genom samverkan mellan forskning, miljöanalys och samhälle
Föreläsningen hålls på svenska.
Se den inspelade föreläsningen
Sammanfattning

14.30 Agr Dr. Johannes Koestel i ämnet markvetenskap med inriktning biogeofysik.
Soil structure and Soil Function
Föreläsningen hålls på engelska.
Se den inspelade föreläsningen
Sammanfattning


Kontaktinformation

Caroline Carlström
Fakultetsdirektör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
caroline.carlstrom@slu.se, 018-672514, 072-5184492