26
mar
Umeå Folkets Hus, Umeå

Avmagringssjuka hos hjortdjur

seminarier, workshops |

Sedan avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic wasting disease, CWD) påvisades i Norge 2016 har viltsjukdomsövervakningen i Sverige och omgivande länder påverkats dramatiskt.

För första gången har en TSE-sjukdom påvisats hos vilt vilket i det fall den skulle påvisas i Sverige, få långtgående konsekvenser för viltförvaltningen, och i viss mån även viltforskningen, och samhället i stort. EU-kommissionen har förordat en övervakning av vilda hjortdjur i sex länder runt Östersjön, inklusive Sverige, och där 6000 prover från vilda hjortdjur ska analyseras per land under 2018-2020.

SLU vill sprida information från berörda myndigheter till alla avnämare, samt med hjälp av inbjudna föreläsare sprida relevant och korrekt kunskap. 

Därför bjuder vi nu in till ett seminarium i Umeå den 26 mars på Umeå Folkets Hus. 

Inbjudna föreläsare representerar Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Jordbruksverket, SVA, Svenska Samernas Riksförbund, Naturvårdsverket och University of Wisconsin.

Fakta
Tid: 2019-03-26 09:30
Ort: Umeå
Lokal: Umeå Folkets Hus
Arrangör: SLU
Mer information:

Seminariet är kostnadsfritt och inkluderar fika och lunch, och finansieras av SLU Framtidens djur, natur & hälsa, samt Institutionen för vilt, fisk & milö.

Antalet platser till seminariet är begränsat (ca. 100), och föranmälan krävs. Uppge namn, ev. organisation, samt eventuella allergier till kicki.lindberg@slu.se senast den 15 mars 2019.

Frågor om seminariet besvaras av Jonas Malmsten (jonas.malmsten@slu.se, 0735-646664).


Program

09.30 Kaffe

10.00 SLU, Göran Ericsson: Välkomna

10.10 Norsk Institutt för Naturforskning, Björnar Ytrehus: CWD i Norge.

11.35 Statens veterinärmedicinska anstalt, Maria Nöremark: CWD-epidemiologi, diagnostik, provtagning

11.10 Jordbruksverket, Karolina Wall: EU och den svenska övervakningen och handlingsplanen

12.00 Sv. Jägareförb: Bodil Elmhagen/Björn Sundgren: SJFs och jägarnas roll i CWD-övervakningen

12.25 Lunch

13.20 Svenska Samernas Riksförbund, Anna-Marja Kaddis: CWD och rennäringen

13.40 Naturvårdsverket, Anna Malmsten: CWD och Naturvårdsverkets roll

13.55 Kaffe

14.15 Tom Heberlein, Univ of Wisconsin: CWD, politik och samhället - erfarenheter från USA (på eng.)

14.45 Avslutande diskussion
15.00 Slut

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se