CV-sida

Ulf Emanuelson

Ulf Emanuelson
Som forskare i epidemiologi består mitt huvudsakliga arbete i att forska och i att handleda kandidat-, magister- och forskarstuderanden samt post-doktorer.

Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde rör produktionssjukdomar hos mjölkkor, men även andra sjukdomar eller försämrad produktivitet och andra djurslag utgör delar av min forskning. Forskningen baserar sig på tillgängliga sekundära databaser (till exempel av sjukdomsuppkomst), varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga fältstudier, som är utformade och utförda för specifika forskningsprojekt. Mitt expertområde är analytisk epidemiologi. Jag deltar också i undervisningen i epidemiologi för veterinärstudenter och för studenter inom magisterprogrammet i infektionsbiologi.

Se även min Orcid-sida

Forskning

Pågående projekt

Tillsyn av djurskydd och -välfärd med multisensorteknologi och datorseende

Kartläggning av vägen mot hållbar digitalisering inom mjölkproduktionen

Sensorbaserad management av mastit i automatiska mjölkningssystem

Knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

 

Avslutade projekt

God djurvälfärd - vinster för djur, lantbrukare och samhälle

Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar EHEC hos människa

FreeWalk – ett innovativt sätt att hålla mjölkkor

Förbättrad detektion av mastit hos mjölkkor

Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

Antibiotika och antibiotikaresistens i ekologisk mjölkproduktion

Riskfaktorer för "super-shedder" av E. coli O157:H7 (VTEC O157) hos nötkreatur

Evolutionär management i stora mjölkbesättningar – en väg till bättre juverhälsa

Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar

Användning av data insamlade genom den offentliga djurskyddskontrollen i djurskyddsforskning

Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax

Assessing the impact of African Swine Fever in smallholder pig systems and the feasibility of potential interventions

IMPRO – Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming. Se http://www.impro-dairy.eu/.

Evaluation of alternative strategies for raising pigs with minimal antimicrobial usage: Opportunities and constraints (MINAPIG). Se http://www.minapig.eu/.

Varför ökar inte livslängden hos svenska mjölkkor?

Virusinfektioner i ekologiska mjölkbesättningar - risker, smittskydd och ekologisk resiliens

Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur.

Värdering av teknisk och ekonomisk effektivitet hos kontrollåtgärder mot mastit för att förbättra juverhälsoarbetet och öka välfärden hos mjölkkor

 

Externa forskningsmedel som erhållits som huvudsökande, i konkurrens, de senaste 10 åren

Animal protection and welfare monitoring using multi-sensor technology and computer vision. Formas, 7 957 453 kr. Project period 2022-2025. Main applicant.

Mapping the road for a sustainable digitalization within dairy production. Formas, 6 210 277 kr. Project period 2021-2025. Main applicant.

Extreme weather – impacts on health and productivity of dairy cows. Formas, 2 999 000 kr. Project period 2019-2022. Main applicant.

Good animal welfare - gains for animals, farmers and society. Formas, 2 991 834 kr. Project period 2018-2020. Main applicant.

Improved detection of mastitis in dairy cows. SSF, 2 500 000 kr. Project period 2016-2019. Main applicant.

Risk-factors for super-shedding of E. coli O157:H7 (VTEC O157) in cattle, Formas, 4 541 000 kr. Project period 2015-2017. Main applicant.

Antibiotic use and antimicrobial resistance in organic dairy herds, Formas, 4 323 000 kr. Project period 2015-2017. Main applicant.

Evolutionary management systems in large dairy herds - a way to improve udder health, SLF, 1 596 000 kr. Project period 2014-2017. Main applicant.

Improved claw trimming information, Formas, 2 706 000 kr. Project period 2014-2016. Main applicant.

IMPRO – Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming, EC/FP7, € 438 810. Project period 2012-2016. Main Swedish applicant. Part of a joint European project totalling € 2 765 787.

Evaluation of alternative strategies for raising pigs with minimal antimicrobial usage: Opportunities and constraints (MINAPIG), Formas, 2 790 000 kr. Project period 2011-2015. Main applicant. Part of a joint European (EMIDA) project totalling € 1 495 987.

Why is longevity not increasing in Swedish dairy cows? SLF, 1 425 000 kr. Project period 2011-2014. Main applicant.

Mortality in dairy cows in Sweden and Denmark - an epidemiological study, SLF, 1 425 000 + 1 610 000 kr. Project period 2009-2011 + 2012-2014. Main applicant.

Samverkan

De viktigaste 2-3 samverkanspartners

Undervisning

SLU
·    Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

·    Department of Animal Environment and Health

·    Department of Animal Breeding and Genetics
Nationellt
·    Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University

·    National Veterinary Institute (SVA)
Internationellt
·    Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

·    University of Helsinki, Finland

·    Estonian University of Life Sciences (EMU)

Forskning

SLU
·    Department of Animal Environment and Health

·    Department of Economics

·    Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Nationellt
·    Statens veterinärmedicinska anstalt

·    RS Strömsholm

·    Gård- och djurhälsan
Internationellt
·    Wageningen University, mainly Department of Social Sciences, Business Economics

·    University of Prince Edward Island, Centre for Veterinary Epidemiological Research

·    Department of Equine Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University

Bakgrund

Utbildning, examina

Husdjursagronomexamen vid SLU, Uppsala, 1980

Agronomie doktorsexamen, Institutionen för husdjursgenetik, SLU, 1987

Docent i veterinärmedicinsk epidemiologi, SLU, 1992

Associerad medlem (diplomate) vid European College of Veterinary Public Health, 2007

Tjänster

Undervisningsassistent, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1979-1980

Forskningsassistent, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1980-1983

Doktorand, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU, 1983-1987

Epidemiolog, Svensk Mjölk, 1987-1998

Interbull Centre, SLU, (föreståndare del av tiden) 1998-2004

Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avd. för Idisslarmedicin och epidemiologi, SLU, 2004-2021

Avdelningschef, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avd. för Idisslarmedicin och epidemiologi, SLU, 2005-2008

Forskare i veterinärmedicinsk epidemiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avd. för Idisslarmedicin och epidemiologi, SLU, 2021-

Handledning

Pågående doktorander:

John Bonestroo: "Sensor based mastitis management in automatic milking system". Biträdande handledare.

Avslutade doktorander:

•    Torkel Ekman: "A study of dairy herds with constantly low or constantly high bulk milk somatic cell count - with special emphasis on management", 1998. de facto huvudhandledare.
•    Harriet Falck-Rehn: "Effects of different management systems on milk production and reproduction in Swedish dairy cattle breeds", 1998. Bitr. handledare.
•    Ann-Christin Roxström: "Relationships between production, health, fertility, management traits and longevity in Swedish dairy cattle", 2001. Bitr. handledare.
•    Freddy Fikse: "Development in international genetic evaluation procedures", 2002. Huvudhandledare.
•    Sara Österman: "Extended calving interval and increased milking frequency", 2003. Bitr. handledare del av tiden.
•    Thomas Mark: "Multi-trait multi-country genetic evaluations of functional traits in dairy cattle", 2005. Huvudhandledare. 
•    Maria del Pilar Schneider: “Studies of fertility, mastitis, and longevity in dairy cows with use of survival analysis”, 2006. Bitr. handledare. 
•    Aran Chanlun: “Epidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle in Thailand”, 2006. Bitr. handledare.
•    Ann Nyman: “Epidemiological studies of risk factors for bovine mastitis”, 2007. Huvudhandledare.
•    Ane Nødtvedt: “Epidemiological studies of canine atopic dermatitis”, 2007. Bitr. handledare. 
•    Emma Carlen: "Genetic studies of clinical mastitis in dairy cattle", 2008. Bitr. handledare.
•    Christel Nielsen (f.d. Hagnestam): "Economic aspects of dairy cattle health - costs of production diseases". 2009. Bitr. handledare.
•    Nils Fall: “Hälsa och reproduktion i ekologiska mjölkbesättningar”. 2009. Huvudhandledare. 
•    Charlotte Silverlås: “Cryptosporidium infection in cattle: prevalence and infection routes”. 2010. Bitr. handledare.
•    Lena Stengärde: ”Risk factors for metabolic diseases near calving in high-producing dairy herds”. 2010. Huvudhandledare. 
•    Anna Ohlson: “Riskfaktorer för smittspridning av RS- och coronavirusinfektioner mellan mjölkkobesättningar, inverkan på djurhälsa och produktion och möjligheter till profylax”. 2010. Bitr. handledare.
•    Cecilia Kronqvist: “Mineralutfodring av kor under sintid -samband med kalciumbalans och kalvningsförlamning”. 2011. Bitr. handledare.
•    Cecilia Wolff: ”Validation of the dairy health recording systems in the Nordic countries”. 2012. Bitr. handledare.
•    Emma Löf: “Factors affecting dairy cow fertility and fertility measures”. 2012. Huvudhandledare.
•    Karin Alvåsen: ”Riskfaktorer för självdöda eller avlivade mjölkkor”. 2014. Huvudhandledare.
•    Helena Olofsson: ”Riskfaktorer för förekomst av E. coli O157:H7 (EHEC) i mjölkkobesättningar samt möjligheter till ett organiserat bekämpande”. Bitr. handledare.
•    Stefan Widgren: ”Riskbased surveillance of VTEC O157:H7. Studies on risk factors for introduction and spread of VTEC O157:H7 in Swedish cattle herds”. 2016. Huvudhandledare.
•    Malin Åberg: ”Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur”. 2020. Bitr. handledare.
•    Estelle Ågren: ” Effektivisering av salmonellakontrollen i svenska mjölkbesättningar”. 2017. Bitr. handledare.
•    Lisa Andrée: ”Anpassad sintid hos mjölkkor – inverkan på mjölkavkastning, djurhälsa och fertilitet och optimalt utnyttjande av råmjölk”. 2019. Bitr. handledare.
•    Erika Chenais: “Assessing the impacts of African Swine Fever in smallholder pig systems and the feasibility of potential interventions”. 2017. Bitr. handledare.
•    Karin Sjöström: ”IMPRO – Impact matrix analysis and cost-benefit calculations to improve management practices regarding health status in organic dairy farming”. 2018. Huvudhandledare.
•    Lena-Mari Tamminen: “Risk-factors for super-shedding of E. coli O157:H7 (VTEC O157) in cattle”. 2020. Huvudhandledare.
•    Dorota Anglart: “Improved detection of mastitis in dairy cows”. 2021. Huvudhandledare.
•    Karolina Engdahl: “The epidemiology of stifle joint diseases in a Swedish population of insured dogs”. 2021. Huvudhandledare.

Publikationer i urval

Se Scopus Author ID eller Google Scholar för en komplett lista

Rilanto, T., Viidu, D.-A., Kaart, T., Orro, T., Viltrop, A., Emanuelson, U., Ferguson, E., Mõtus, K., 2022. Attitudes and personality of farm managers and association with cow culling rates and longevity in large-scale commercial dairy farms. Res. Vet. Sci. 142, 31–42. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2021.11.006

Emanuelson, U., Brügemann, K., Klopčič, M., Leso, L., Ouweltjes, W., Zentner, A., Blanco-Penedo, I., 2022. Animal Health in Compost-Bedded Pack and Cubicle Dairy Barns in Six European Countries. Animals 12. https://doi.org/10.3390/ani12030396

Bonestroo, J., van der Voort, M., Fall, N., Emanuelson, U., Klaas, I.C., Hogeveen, H., 2022. Estimating the nonlinear association of online somatic cell count, lactate dehydrogenase, and electrical conductivity with milk yield. J. Dairy Sci. 105, 3518–3529. https://doi.org/10.3168/jds.2021-21351

Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Hansson, H., Hultgren, J., Röcklinsberg, H., Emanuelson, U., 2021. Assessing animal welfare and farm profitability in cow-calf operations with stochastic partial budgeting. Animals 11, 1–12. https://doi.org/10.3390/ani11020382

Hansson, I., Tamminen, L.-M., Frosth, S., Fernström, L.-L., Emanuelson, U., Boqvist, S., 2021. Occurrence of Campylobacter spp. in Swedish calves, common sequence types and antibiotic resistance patterns. J. Appl. Microbiol. 130, 2111–2122. https://doi.org/10.1111/jam.14914

Bonestroo, J., Fall, N., van der Voort, M., Klaas, I.C., Hogeveen, H., Emanuelson, U., 2021. Diagnostic properties of milk diversion and farmer-reported mastitis to indicate clinical mastitis status in dairy cows using Bayesian latent class analysis. Livest. Sci. 253. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104698

Engdahl, K., Hanson, J., Bergstrom, A., Bonnett, B., Hoglund, O., Emanuelson, U., 2021. The epidemiology of stifle joint disease in an insured Swedish dog population. Vet. Rec. 189. https://doi.org/10.1002/vetr.197

Bonestroo, J., van der Voort, M., Fall, N., Hogeveen, H., Emanuelson, U., Klaas, I.C., 2021. Progression of different udder inflammation indicators and their episode length after onset of inflammation using automatic milking system sensor data. J. Dairy Sci. 104, 3458–3473. https://doi.org/10.3168/jds.2019-18054

Engdahl, K., Emanuelson, U., Hoglund, O., Bergstrom, A., Hanson, J., 2021. The epidemiology of cruciate ligament rupture in an insured Swedish dog population. Sci. Rep. 11. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88876-3

Hansson, I., Tamminen, L.-M., Frosth, S., Fernstrom, L.-L., Emanuelson, U., Boqvist, S., 2021. Occurrence of Campylobacter spp. in Swedish calves, common sequence types and antibiotic resistance patterns. J. Appl. Microbiol. 130, 2111–2122. https://doi.org/10.1111/jam.14914

Sandgren, C.H., Anglart, D., Klaas, I.C., Ronnegard, L., Emanuelson, U., 2021. Homogeneity density scores of quarter milk in automatic milking systems. J. Dairy Sci. 104, 10121–10130. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20439

Dohoo, I., Emanuelson, U., 2021. The use of item response theory models to evaluate scales designed to measure knowledge of, and attitudes toward, antibiotic use and resistance in Swedish dairy producers. Prev. Vet. Med. 195, 105465. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105465

Anglart, D., Emanuelson, U., Ronnegard, L., Sandgren, C.H., 2021. Detecting and predicting changes in milk homogeneity using data from automatic milking systems. J. Dairy Sci. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20517

Wilson, P.R., Mannewald, A., Collins-Emerson, J.M., Dreyfus, A., Sanhueza, J.M., Benschop, J., Verdugo, C., Emanuelson, U., Boqvist, S., Heuer, C., 2021. Serological study of Leptospira interrogans serovar Copenhageni and L. borgpetersenii serovars Tarassovi and Ballum in beef cattle, sheep and deer in New Zealand. N. Z. Vet. J. 69, 83–92. https://doi.org/10.1080/00480169.2020.1830867

Ahmed, H., Alvåsen, K., Berg, C., Hansson, H., Hultgren, J., Röcklinsberg, H., Emanuelson, U., 2021. Assessing animal welfare and farm profitability in cow-calf operations with stochastic partial budgeting. Animals 11. https://doi.org/10.3390/ani11020382


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671826
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala