CV-sida

Teresa López-Andújar Fustel

Teresa López-Andújar Fustel
Doktorand inom skoglig planering som utvecklar nya metoder för att kunna minimera de negativa effekterna av framtida klimatförändringar

Forskning

Syftet med projektet är att utveckla nya planeringsmodeller för att minimera de negativa effekterna av framtida klimatförändringar. Skogen utsätts för ett stort antal naturliga störningar under sin livstid. Men även om de är naturliga har dessa störningar varit ansvariga för stora ekonomiska förluster under de senaste 150 åren i Europa.

I projekt kommer den ökade risken i frekvens och intensitet av olika störningar på grund av klimatförändringar att beaktas t.ex. risk för stormskador och utbrott av barkborre. Metoderna som utvecklats i projektet kommer att implementeras i Heureka-systemet, ett internationellt ledande system för beslutsstöd inom skog och skogsbruk. Detta medför att resultat från projektet kommer kunna användas av Sveriges skogsägare för att hitta skötsstrategier som minskar risken att drabbas av olika typer av skogsskador. 

Bakgrund

2019 - Masterexamen i skogsvetenskap, Euroforester masterprogram, SLU, Sverige

2016 - Kandidatexamen i skogsvetenskap, Technical University of Madrid, Spanien