CV-sida

Sandra Bonow

Sandra Bonow

Presentation

Jag är utbildad husdjursagronom vid SLU och tog min examen år 2014. I mitt examensarbete gjorde jag en analys av resultaten från de linjära egenskapsbeskrivningarna som då nyligen införts vid unghästtesten av svenska varmblodiga ridhästar (SWB). I detta ingick bland annat att skatta arvbarheter och genetiska korrelationer för ett antal egenskaper.

Jag har alltid haft ett stort hästintresse och är själv en aktiv tävlingsryttare upp till svår klass i hoppning. Jag är även utbildad unghästutbildare vid Flyinge och har sedan 2014 bedrivit egen verksamhet med inridning och utbildning av unghästar. Hopphästavel är också ett intresse och jag har fött upp ett antal SWB-hästar.

Forskning

Just nu arbetar jag med ett licentiatprojekt med titeln ”Selektionsstrategier inom SWB”. De senaste årtiondena har flera större förändringar skett inom SWB och aveln har blivit mer specialiserad. I projektet kommer jag bland annat att undersöka om det är möjligt dela upp populationen i en hopp- respektive dressyrinriktning och samtidigt uppnå avelsframsteg i båda inriktningarna. SWB-aveln har också gått från att till stor del vara styrd av avelsorganisationen till att  istället drivas av de enskilda uppfödarna, där uppfödarna idag har helt andra valmöjligheter när det gäller exempelvis hingstval jämfört med tidigare. I detta projekt kommer  effekterna av dessa förändringar att studeras och olika framtidsscenarion simuleras. Syftet är att kunna ge rekommendationer inför framtiden, så att SWB-rasen även fortsättningsvis kan vara konkurranskraftig både nationellt och internationellt.

Samverkan

Projektet görs i samarbete med SWB, där framför allt avelsledare Emma Thorén Hellsten är starkt engagerad.