CV-sida

Renee Van Dorst

Renee Van Dorst
Jag är postdoktor och studerar effekterna av miljöförändringar på röding (Salvelinus alpinus) i nordliga fjällsjöar, eftersom både en ökning av vattentemperaturen och en minskning av näringskoncentrationerna förväntas påverka rödingens tillväxt och förekomst negativt. Dessutom studerar jag om interaktioner med öring och elritsa påverkar rödingen och dess reaktioner på dessa miljöförändringar.