CV-sida

Lovisa Lindberg

Lovisa Lindberg

Presentation

Mitt arbete fokuserar på processeffektivitet i fluglarvskompostering. Målet är att återinföra organiskt avfall in i kretsloppet i form av djurföda (larver) och gödningsmedel (behandlingsrest) på ett så effektivt sätt som möjligt.

Mer om kretslopp går att läsa på vår blogg och i vårt nyhetsbrev.

Bakgrund

Utbildad civilingenjör i miljö- & vattenteknik på Uppsala Universitet


Kontaktinformation

Doktorand tjl vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala