CV-sida

Lisa Dahlin

Lisa Dahlin
Lisa Dahlin är doktorand på gris- och fjäderfäavdelningen på Institutionen för Kliniska vetenskaper.

Presentation

Jag heter Lisa Dahlin och har velat bli veterinär sedan jag var tonåring. Då var det hästarna som lockade, men numera är det "de klassiska" produktionsdjuren och förebyggande djurhälsoarbete som ligger mig varmast om hjärtat. Jag började under hösten 2022 och mitt doktorand-projekt är inriktat på hygien i grisboxar. Målet är att utforma en tillförlitlig validierad metod för att kunna mäta eventuell residualsmitta i rengjorda och desinficerade boxar, i slutskedet kommer även olika typer av golvs eventuella påverkan utvärderas. 

 

Forskning

Doktorandprojekt: A low "infectious load" - a prerequisite for healthy pigs and a low antibiotic usage. Handledare: Magdalena Jacobson 2022 -

Bakgrund

Veterinärprogrammet, SLU 2020

Distriktsveterinärerna 2020-2022

Doktorand september 2022 


Kontaktinformation

Doktorand, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar
Telefon: +4618671886, +46735458845
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala