CV-sida

Lena-Mari Tamminen

Lena-Mari Tamminen
Epidemiolog vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper.

Presentation

Jag arbetar som forskare vid enheten för veterinärmedicinsk epidemiologi och särksilt intresserad av hur epidemiologi kan användas för att besvara tvärvetenskapliga frågeställningar. Jag har nyligen försvarat min avhandling "Smittspridning av VTEC O157:H7 – en skildring av komplexa samband mellan bakterie, värd och miljö", ett tvärvetenskapligt projekt där vi kombinerat flera olika vetenskapliga discipliner (bioinformatik, mikorbiologi, djurvälfärd m.m) för att studera förekomst och riskfaktorer för denna zoonotiska bakterie. Efter disputationen arbetar jag vidare med VTEC och smittsamma sjukdomar men även nya spännande projekt om extremväders effekt på våra mjölkkor samt digitalisering och rådgivning i mjölkproduktionen. 

Undervisning

Jag är involverad i epidemiologiundervisningen för veterinärstudenter och master-studenter i infektionsbiologi. 

Forskning

Pågående projekt: 

Extremväders effekt på mjökkor

Helgenomsekvensering av VTEC O157:H7 från kalvar

Mikrobiota och kolonisering av VTEC O157:H7

Förbättrad rådgivning med hjälp av digitalisering 

 

Bakgrund

·       Forskningsassistent, Avdelningen för Idisslarmedicin och Epidemiologi, SLU

·       Universitetsadjunkt/Klinikveterinär, Avdelningen för   Idisslarmedicin och Epidemiologi, SLU.

·       Distriktsveterinär, Distriktsveterinärerna, Roma

·       Forskningsassistent, Institutionen för Ekonomi, SLU

·       Tillförordnad veterinär, Distriktsveterinärerna, Roma

Publikationer i urval

Tamminen, L.-M., Hranac, C.R., Eriksson, Dicksved, J., Emanuelson, U., Keeling, L.J. (2020) Socially engaged calves are more likely to be colonised by VTEC O157:H7 than individuals will poor welfare. Scientific Reports.

Tamminen, L.-M., Söderlund, R., A.Wilkinson, D., Torsein, M., Eriksson, E., Churakov, M., Dicksved, J., Keeling, L.J., Emanuelson, U. (2019) Risk factors and dynamics of verotoxigenic Escherichia coli O157:H7 on cattle farms: An observational study combining information from questionnaires, spatial data and molecular analyses. Prev. Vet. Med. 104726.
doi: 10.1016/j.prevetmed.2019.104726

Tamminen, L-M., Emanuelson, U., Blanco-Penedo, I. (2018) Systematic review of phytotherapic treatments for different farm animals under European conditions. Front. Vet. Sci. Volume 5, Article 140, 1-11

Tamminen LM., Fransson H., Tråvén M., Aspán A., Alenius S., Emanuelson U., Dreimanis I., Törnquist M., Eriksson E. (2017) Handling of a beef farm linked to an outbreak of hypervirulent VTEC O157:H7 in Sweden. Veterinary Record.

Blanco-Penedo, I., Fernández González, C., Tamminen, LM., Sundrum, A., Emanuelson, U. (2017) Priorities and Future Actions for an Effective Use of Phytotherapy in Livestock—Outputs from an Expert Workshop. Front. Vet. Sci. Volume 4: 248.

Länkar

https://www.researchgate.net/profile/Lena_Mari_Tamminen

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671428
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala