CV-sida

Kenneth Olofsson

Kenneth Olofsson
Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering av skoglig information ur fjärranalysdata.

Presentation

Jag är civilingenjör, teknologie doktor samt teknologie docent och har en lång erfarenhet av optisk mätteknik och signalanalys för kartering av olika material och naturresurser. Som helhet har min forskning täckt in olika mätteknikutmaningar med allt från extrahering av stamprofiler ur laserdata till mätning av kvalitet på fibrer i pappersmassa. De senaste åren har jag fokuserat mitt arbete på fjärranalys av skog, vilket inkluderar forskning om hur skogsvolym, stamkvalitet, trädslagsbestämning och biomassa kan estimeras ur: digitala flygbilder, satellitbilder samt data från markbaserad och luftburen laserskanning.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys
Telefon: +46907868484
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: