CV-sida

Karolina Engdahl

Karolina Engdahl
Forskare inom smådjursepidemiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jobbar även kliniskt som veterinär på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik, främst på akutmottagningen.

Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde har inriktning epidemiologi och ortopedi hos hund. Jag jobbar främst med knäledssjukdomar hos hund och har tillsammans med mina kollegor utvärderat riskfaktorer för olika knäledssjukdomar, med fokus på korsbandsskada. Vi har även studerat behandlingsresultat för hundar och katter som drabbats av korsbandsskada. Jag har ett stort intresse för att förbättra hundars hälsa och livskvalitet, både genom att kartlägga riskfaktorer för sjukdomar för att på sikt förhoppningsvis kunna förebygga sjukdom och genom att optimera behandlingsresultatet för de hundar som ändå drabbas av sjukdom.  

Undervisning

Jag deltar i undervisningen i epidemiologi för veterinärstudenter och till viss del i även på kliniken, genom att ha veterinärstudenter som auskulterar under arbetet på akutmottagningen. 

Forskning

Jag disputerade i november 2021 i ett projekt om knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund. Projektet var uppdelat i två delar, där den första delen syftade till att undersöka förekomst av och riskfaktorer för knäledssjukdomar, med fokus på korsbandsskada, i en population försäkrade hundar. För dessa studier användes data från Agria Djurförsäkrings databas. Vi kommer även undersöka riskfaktorer för patellaluxation i en kommande studie. 

Projektets andra del syftade till att utvärdera komplikationer hos hundar som behandlats kirurgiskt för korsbandsskada samt utvärdera långtidsprognosen med avseende på överlevnad hos hundar vars korsbandsskada behandlats med eller utan operation.  Projektet involverade hundar behandlade vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala (UDS) och smådjurskliniken vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) under 2011-2016. Studierna bedrevs i samarbete med Gudrun Seeberg Boge, tidigare doktorand vid NMBU.

Mer information om doktorandprojektet hittar du här.

Dessutom har en studie om korsbandsskada hos katter genomförts, där behandlingsutfallet efter kirurgisk och icke-kirurgisk behandling utvärderades. Även denna studie genomfördes i samarbete med Gudrun Seeberg Boge.

Doktorandprojektet finansierades av Agria Djurförsäkring.

 

Samverkan

Jag deltar i flera projekt tillsammans med andra forskare och samarbetar då med kollegor från bland annat Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA),  AniCura Djursjukhuset Albano och bilddiagnostiska kliniken vid Universitetsdjursjukhuset. 

Bakgrund

Utbildning

Veterinärmedicine doktorsexamen 2021

Veterinärexamen 2016

Tjänster

Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, 2021 -

Klinikveterinär vid universitetsdjursjukhusets smådjursklinik, 2018 -

Doktorand i veterinärmedicin 2017-2021

Klinikveterinär, Din Veterinär i Sala, 2017

TF-veterinär/Klinikveterinär vid universitetsdjursjukhusets smådjursklinik, 2015 - 2016

Handledning

Biträdande handledare (examensarbeten, veterinärstudenter) till:

Publikationer i urval

The epidemiology of stifle joint disease in dogs with a focus on cranial cruciate ligament disease - Avhandling

The epidemiology of cruciate ligament rupture in an insured Swedish dog population. Engdahl, K., Emanuelson, U., Höglund, O., Bergström, A. & Hanson, J. (2021).  Scientific Reports, 11(1).

The epidemiology of stifle joint disease in an insured Swedish dog population. Engdahl, K., Hanson, J., Bergström, A., Bonnett, B., Höglund, O. & Emanuelson, U. (2021).  Veterinary Record, 189(3).

Risk factors for severe postoperative complications in dogs with cranial cruciate ligament disease - A survival analysis. Engdahl, K.*, Boge, G.S.*, Bergström, A.F., Moldal, E.R. & Höglund, O.V. (2021). Preventive Veterinary Medicine, 191.

Disease-related and overall survival in dogs with cranial cruciate ligament disease, a historical cohort study. Boge, G.S.*, Engdahl, K.*, Bergström, A., Emanuelson, U., Hanson, J., Höglund, O., Moldal, E.R., Skjerve, E. & Krontveit, R. (2020). Preventive Veterinary Medicine, 181.

Cranial cruciate ligament disease in cats: an epidemiological retrospective study of 50 cats (2011–2016). Boge, G.S.*, Engdahl, K.*,  Moldal, E.R., Bergström, A. (2019). Journal of Feline Medicine and Surgery, 22(4).

The genetic consequences of dog breed formation-Accumulation of deleterious genetic variation and fixation of mutations associated with myxomatous mitral valve disease in cavalier King Charles spaniels. Axelsson, E., Ljungvall, I., Bhoumik, P., Conn, L.B., Muren, E., Ohlsson, Å., Olsen, L.H., Engdahl, K., Hagman, R., Hanson, J., Kryvokhyzha, D., Pettersson, M., Grenet, O., Moggs, J., Del Rio-Espinola, A., Epe, C., Taillon, B., Tawari, N., Mane, S., Hawkins, T., Hedhammar, Å., Gruet, P., Häggstrom, J. & Lindblad-Toh, K. (2021).  PLoS Genet, 17(9), s. e1009726.

 

*delat förstaförfattarskap


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671892
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala