CV-sida

Josef Dahlberg

Josef Dahlberg
Jag är anställd som biträdande lektor i juversjukdommar med fokus på juverinflammation, vilket innebär att jag forskar och undervisar i detta ämne. Min forskningsanställning är sponsrad av stiftelsen Werner von Seydlitz vilket jag är mycket tacksam för. Utöver forskning och undervisning är jag anställd som klinikveterinär på Ambulatoriska Kliniken, UDS, SLU. Juversjukdommar löper som en röd tråd genom min forskning som för närvarande involverar; juverhälsa i ett mjölkkosystem där ko och kalv går tillsammans, vaccin mot juversjukdommar och validering av metoder för att analysera mastitorsakande bakterier.

Presentation

Forskningsintressen:

Juversjukdommar, med fokus på mastitorsakande bakterier och analys av dessa. Bakteriell normalflora i mjölk, mjölkens microbiota, ligger mig också varm om hjärtat sedan min doktorandtid.

Mål med min forskning:

Ökad förståelse om juverhälsa, uppkomstmekanismer för mastit

Undervisning

Ansvarig för ämnet juversjukdommar, vilket innebär att jag håller föreläsnignar och övningar med veterinärstudenter. Undervisning av veterinärstudenter i en klinisk fältmiljö, framför allt med nötkreatur.

Kursansvarig på avdelningen för reproduktion.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Vaccin mot mastit orsakad av Staphylococcus aureus

Josef Dahlberg

Juverhälsa i ko-kalvsystem med automatisk mjölkning Sigrid Agenäs

Bakgrund

2019 - Doktorsexamen i veterinärmedicin, SLU

2012 - Veterinärexamen, SLU

2007 - Kandidatexamen i Biologi, SLU

Handledning

Peltz, Sandra. 2023. Spenskador nu och då - en deskriptiv studie i prevalens, riskfaktorer och överlevnad. Avancerad nivå, A2E.

Västlund, Ellen. 2023. Spenskador hos svenska mjölkkor - typ och veterinär behandling. Avancerad nivå, A2E.

Lilja, Johanna, 2021. Effekter på spenvävnaden i ett ko-kalvsystem med automatisk mjölkning. Second cycle, A2E. Uppsala.

Roth, Anna Martina, 2018. Mjölksyrabakteriers förekomst i komjölk före och efter experimentellt inducerad mastit : Presence of lactic acid bacteria in cow milk before and after experimentally induced mastitis. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) Dept. of Animal Nutrition and Management

Publikationer i urval

Doktorsavhandling

Dahlberg, Josef (2019). Bovine milk microbiota - methods matter. Diss.  Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:79  ISBN 978-91-7760-476-1 

Vetenskapliga artiklar

Absence of changes in the milk microbiota during Escherichia coli endotoxin induced experimental bovine mastitis. J. Dahlberg, C. F. Johnzon, L. Sun, G. Pejler, K. Ostensson and J. Dicksved. Vet Res 2023 Vol. 54 Issue 1 Pages 46. DOI:10.1186/s13567-023-01179-5

Similarity in milk microbiota in replicates. J. Dahlberg, E. Pelve and J. Dicksved Microbiologyopen 2023 Vol. 12 Issue 5 Pages e1383 DOI: 10.1002/mbo3.1383

Microbiota of bovine milk, teat skin, and teat canal: Similarity and variation due to sampling technique and milk fraction. Dahlberg J, Williams JE, McGuire MA, Peterson HK, Östensson K, Agenäs S, Dicksved J, Waller KP. J Dairy Sci. 2020 Aug;103(8):7322-7330. doi: 10.3168/jds.2019-17783. Epub 2020 Jun 10. PMID: 32534929

Microbiota data from low biomass milk samples is markedly affected by laboratory and reagent contamination. Dahlberg J, Sun L, Persson Waller K, Östensson K, McGuire M, Agenäs S, Dicksved J. PLoS One. 2019 Jun 13;14(6):e0218257. doi: 10.1371/journal.pone.0218257. eCollection 2019. PMID: 31194836

The Effect of Lipopolysaccharide-Induced Experimental Bovine Mastitis on Clinical Parameters, Inflammatory Markers, and the Metabolome: A Kinetic Approach. Johnzon CF, Dahlberg J, Gustafson AM, Waern I, Moazzami AA, Östensson K, Pejler G. Front Immunol. 2018 Jun 25;9:1487. doi: 10.3389/fimmu.2018.01487. eCollection 2018. PMID: 29988549

Compound- and context-dependent effects of antibiotics on greenhouse gas emissions from livestock. Danielsson R, Lucas J, Dahlberg J, Ramin M, Agenäs S, Bayat AR, Tapio I, Hammer T, Roslin T. R Soc Open Sci. 2019 Oct 30;6(10):182049. doi: 10.1098/rsos.182049. eCollection 2019 Oct. PMID: 31824677


Kontaktinformation

Klinikveterinär, Universitetslektor, biträdande vid Ambulatoriska kliniken; Ambulatoriska kliniken, gemensamt Klinikveterinär, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618671686
Postadress:
Ambulatoriska kliniken, Box 7040
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ultuna Allén 3A, Uppsala
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala