CV-sida

Jesper Rydén

Jesper Rydén
Jag är universitetslektor i BIOMETRI (tillämpning av matematik och statistik på problem inom biologi, miljö- och jordbruksvetenskap).

Presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning inom ämnesområdet biometri; statistisk konsultation inom SLU; undervisning på olika nivåer. 

Gruppchef, enheten Tillämpad statistik och matematik.

Studierektor, kurser i matematik och statistik som ges vid enheten. 

C.V.L. Charlier (1910): "Den matematiska statistiken är ingen automat, i hvilken man endast äger att instoppa det statistiska materialet för att sedan, efter några mekaniska manipulationer, kunna afläsa resultatet såsom på en räknemaskin". 

Undervisning

Läsåret 2023/2024:

Grundläggande matematik och statistik för biologer,  ST0059

Jag har bred undervisningserfarenhet av kurser i tillämpad statistik, framför allt från Uppsala universitet, t.ex. kurser i tidsserieanalys, stationära processer, regressions- och variansanalys, generaliserade linjära modeller, statistisk riskanalys. 

Forskning

Extremvärdesanalys med tillämpningar inom geovetenskaperna. Regressionsmodeller för räknedata.

Samverkan

2022- : Redaktörskap (editorial board) för tidskriften Musicae Scientiae.

2019-2021: Sekreterare i Cramérsällskapet, en avdelning inom Svenska statistikfrämjandet.

2018-2019: Samarbete med Pearson Education Ltd. som extern ämnesexpert i arbetet med nya utgåvor av läroböcker i matematisk statistik.

Projekt, pågående och tidigare:

Strålsäkerhetsmyndigheten: Skattning av extremvärden för naturfenomen för de svenska kärnkraftverken. Principal investigator: Jesper Rydén, SLU. HT2022-HT2023.

Formas: Loss of beef during primary production in Sweden: quantities, causes, food potential and carbon footprint and economically assessed measures. Principal investigator: Dr. Ingrid Strid, SLU (J. Rydén 1.25%). 2021-12-01 - 2025-11-30.

Formas: Investigation of ventilation and indoor-environment related parameters in modern detached houses. Principal investigator: Dr. Hans Bagge, LTH (J. Rydén 3%). 2016-07-01-  2020-03-31.​

SweGRIDS: Novel application of computational intense statistical methods for improved asset management. Principal investigator: Dr. Patrik Hilber, KTH (J. Rydén 0%). 2018-03-01 - 2020-03-01​.

Bakgrund

Docent i matematisk statistik (2010), Uppsala universitet. 

Tekn dr i matematisk statistik (2002), Lunds tekniska högskola.

Civilingenjör i teknisk fysik (1996), Lunds tekniska högskola.

LTCL i orgelspel (2023), Trinity College, London.

Handledning

Biträdande handledare för doktorand Homayoon Davam (från ht 2022).

Biträdande handledare för doktorand Harimurti Buntaran (licentiatexamen, september 2019).

Publikationer i urval

Tidskriftsartiklar

Rydén, J. (2024). Estimation of return levels with long return periods for extreme sea levels in a time-varying framework. Environment Systems and Decisions. (Accepterad)

Rydén, J. (2024). Estimation of return levels with long return periods for extreme sea levels by the Average Conditional Exceedance Rate method. GeoHazards 2024 5(1), pp. 165-175.

Rydén, J. (2024). Tales of the Wakeby tail and alternatives when modelling extreme floods. REVSTAT - Statistical Journal 22, pp. 45-60.

Rydén, J. (2023). A tale of two stations: a note on rejecting the Gumbel distribution.  Acta Geophysica 71, pp. 385-390.

Larsson, R., Rydén, J. (2023). Applications of discrete factor analysis. Communications in Statistics - Simulation and Computation 52, pp. 4592-4602. 

Rydén, J. (2022). Statistical analysis of possible trends for extreme floods in northern Sweden. River Research and Applications 38, pp. 1041-1050

Dzieciolowski, T., Boqvist, S. Rydén, J., Hansson, I. (2022). Cleaning and disinfection of transport crates for poultry – comparison of four treatments at slaughter plant. Poultry Science 101, 101521

Wrang, L., Katsidoniotaki, E., Nilsson, E., Rutgersson, A., Rydén, J., Göteman, M. (2021). Comparative analysis of environmental contour approaches to estimating extreme waves for offshore installations for the Baltic Sea and the North Sea. Journal of Marine Science and Engineering 2021, 9, 96

Buntaran, H., Piepho H.-P., Schmidt, P., Rydén, J., Halling, M., Forkman, J. (2020). Cross-validation of stage-wise mixed-model analysis of Swedish variety trials with winter wheat and spring barley. Crop Science 60, pp. 2221-2240.

Rydén, J. (2020). On features of fugue subjects. A comparison of J.S. Bach and later composers. Journal of Mathematics and Music 14, pp. 1-20. 

Rydén, J. (2019). A note on analysis of extreme minimum temperatures with the GAMLSS framework. Acta Geophysica 67, pp. 1599-1604.

Konferensartiklar

Rydén, J. (2024). Uncertainties in estimation of a possible upper limit for environmental extremes. Proceedings of the 34th International Offshore and Polar Engineering Conference, Rhodes, pp. 2880-2884.

Rydén, J., Freyland, S. (2023).  Estimation of return levels of sea level along the Swedish coast by the method of r largest annual maxima.  Proceedings of the 33th International Offshore and Polar Engineering Conference, Ottawa, pp. 2762-2766.

Eriksson, W., Brodersson, A.L., Rydén, J., Persson, J., He, Y. (2021). Study of manoeuvre time of distributed MV disconnectors. The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, pp. 6 – 10.

Rapporter

Bagge, H., Johansson D., Jönsson D., Rydén, J., Fransson, V. (2022). Ventilation och innemiljö i moderna småhus - mätningar och analys. Rapport TVIT—7130. Avdelningen för Byggnadsfysik & Avdelningen för installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Bagge, H., Fransson, V., Hiller, C., Johansson, D., Rydén, J. (2018). Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader. E2B2 Rapport 2018:12. (98 pp)

Övrigt

Rydén. J. (2022). Barlows tabeller - en storslagen samling siffror. Qvintensen nr 2, 2022, 8-10.

Rydén, J., Sundberg, R. (2021). En gigant inom sannolikhetsteorin på svensk mark: Willy Feller vid Stockholms högskola, 1934-1939. Qvintensen nr 2 2021, 4-8.

Böcker

Rydén, J. (2015). Stokastik för ingenjörer. (2nd ed). Studentlitteratur.

Rychlik, I., Rydén, J. (2006). Probability and Risk Analysis. An Introduction for Engineers. Springer-Verlag.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik
Telefon: +4618673557
Postadress:
Inst för Energi och Teknik
Box 7032
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala