CV-sida

Ingrid Strid

Ingrid Strid
Ingrid Strid forskar om livsmedelssystemets miljöpåverkan med särskild inriktning mot matsvinn, ofta med livscykelanalys som metod.

Presentation

Jag började forska på matsvinn 2010, när vi startade projektet "Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker – åtgärder och deras effekter på miljö och ekonomi". Det var väldigt lärorikt, och det la grunden för mitt fortsatta intresse för matsvinn som en av vår tids stora hållbarhetsutmaningar.

Forskning

AVARE - svensk/norsk/finsk/tyskt projekt om värdeskapande i en resurseffektiv livsmedelskedja 2018-2021. Med fokus på minskat matsvinn i restauranger och storkök, både genom att undvika svinn och genom att återanvända svinn som råvara för fiskfoder.

Jag forskar även kring förluster av nötkött inom primärproduktionen .

Samverkan

Jag är aktiv i SLUs samverkansplattform Future Food. Jag är även med i nätverket SaMMa, samverkansgruppen för minskat matsvinn i Sverige.

Bakgrund

Jag är i grunden biolog (Magister i biologi vid Stockholms universitet 1993), och har byggt på den utbildningen med miljö- och hälsovetenskap (Miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet 1994). Jag jobbade i flera år i Stockholm, bl.a. på Miljöförvaltningens Plan- och trafikavdelning, innan jag började som doktorand på SLU 1997, med ett projekt om miljösystemanalys av grisproduktion med fokus på foderval.

Handledning

Jag är biträdande handledare åt Christoffer Malefors på vår institution, som ska forska om matsvinn från restauranger och storkök.

Publikationer i urval

Strid, I. 2018. Minskning av matsvinn och köttätande lika viktigt, Dagens Nyheter, Åsikt  2018-02-28. DN Åsikt

Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P-A., 2016. Food waste reduction in supermarkets - Net costs and benefits of reduced storage temperature. Resources, Conservation and Recycling 107, 73-81. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.11.022

Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P-A. 2015. Carbon footprint of food waste management options in the waste hierarchy - a Swedish Case study Journal of Cleaner Production, 93, 115-125. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.01.026

Scholz, K., Eriksson, M., Strid, I., 2015. Carbon footprint of supermarket food waste.  Resources, Conservation and Recycling 94, 56-65. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.11.016

Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P-A. 2014. Waste of organic and conventional meat and dairy products: a case study from Swedish retail. Resources, Conservation and Recycling 83, 44– 52.

Röös, E., Sundberg, C., Tidåker, P., Strid, I., Hansson, P-A., 2013. Can carbon footprint serve as an indicator of the environmental impact of meat production? Ecological Indicators 24 573–581.

Strid Eriksson I., Elmquist H., Stern S., Nybrant T., 2005. Environmental Systems Analysis of Pig Production - The Impact of Feed Choice. International Journal of Life cycle assessment 10 (2) 143-154.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4818671559
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala