CV-sida

Inger Lilliehöök

Inger Lilliehöök
Jag har arbetat många år med klinisk kemisk diagnostik och tycker det är intressant och spännande med vilka diagnoser och slutsatser man kan dra från analyser i blod, urin, kroppsvätskor och cellprover från sjuka djur. Aktuella forskningsområden är hematologi, diagnostiska markörer i urin, samt studier hur endotoxiner och glukokortikoider påverkar klinisk kemiska variabler.

Presentation

Professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi sedan 2016

Undervisning

Kursansvarig för kurserna i klinisk kemi för veterinär- och djursjukskötarstudenter sedan många år.

Har handlett mer än tjugofem examensarbeten.

Forskning

Aktuella forskningsområden är diagnostiska biomarkör i blod och urin med studier om 

 • Prestanda hos hematologiinstrument
 • Urinbiomarkörer vid njursjukdom
 • Akutfasproteiner
 • Effekt av glukokortikoider och endotoxiner på klinisk kemiska variabler

Bakgrund

Jag tog veterinärexamen vid SLU 1985. Efter det arbetade jag som distriktsveterinär i Värmland i två år och som smådjursveterinär i tre år framförallt vid Djursjukhuset i Östersund. Avslutade min verksamhet som klinikveterinär med att ta specialistexamen i hunden och kattens sjukdomar. När en forskarutbildningstjänst med inriktning hematologi utlystes i februari 1993 lockades jag tillbaka till SLU. Disputerade 1999 med avhandlingen ”Studies of blood eosinophil and neutrophil granulocytes  in healthy and diseased dogs”. Under 16 år arbetade jag sedan på klinisk kemiska laboratoriet på SLU, varav 10 år som chefsveterinär. På laboratoriet arbetade jag med avläsning av hematologiska och cytologiska prover, telefonförfrågningar från laboratoriets kunder, kvalitetssäkring, metodutveckling och administration, samt undervisning och forskning. Jag blev Diplomate in Veterinary Clinical Pathology 2005 (ECVCP) och docent 2012. 

Handledning

Handledare till ECVCP-residenter

 • Ulrika Falkenö, ECVCP Dipl 2016
 • Emma Strage, ECVCP Dipl 2017

Biträdande handledare:

 • Anna Hillström, ECVCP Dipl 2011
 • Josefin Öberg, ECVCP Dipl 2012
 • Helena Pettersson, examen 2022

 

Handledare till doktorander

 • Anna Selin, antagen 2020

Biträdande handledare:

 • Miia Rihimäki, disputerade 2008, Airborn diseases in horses
 • Emma Stage, disputerade 2015, Insulin-like growth factor-I in the domestic cat.
 • Hanna Bremer, disputerade 2018, Canine immune-mediated disease. Studies of epidemiology, genetics, and autoantibodies.

Publikationer i urval

Tvedten H, Lilliehöök I, Hillström A, Häggström J. Plateletcrit is superior to platelet count for assessing platelet status in Cavalier King Charles Spaniels. Vet Clin Pathol 37(3) 266-271, 2008.

Hansson-Hamlin Helene, Lilliehöök I. A possible rheumatic disorder in the Nova Scotia duck tolling retriever. Acta Vet Scand 51:16, 2009.

Lilliehöök I, Tvedten H. Validation of the Sysmex XT-2000iV haematology system for dogs, cats and horses. I. Erythrocytes, platelets, and total leukocyte counts. Vet Clin Pathol 38(2):163-174 2009.

Lilliehöök I, Tvedten H. Validation of the Sysmex XT-2000iV haematology system for dogs, cats and horses. II. Differential leukocyte counts. Vet Clin Pathol 38(2):175-182, 2009.

Lilliehöök I, Tvedten H. Errors in basophil enumeration with 3 veterinary hematology systems and observations on occurrence of basophils in dogs. Vet Clin Pathol. 40(4):450-8, 2011

Tvedten HW, Lilliehöök IE, Öberg J, Häggström J, Höglund K, Ljungvall I. Validation of Advia plateletcrit for assessing platelet mass in dogs, including Cavalier King Charles spaniels. Vet Clin Pathol. 41(3):336-43, 2012.

Hansson-Hamlin H, Lilliehöök I. Steroid-responsive meningitis-arteritis in Nova Scotia duck tolling retrievers. Vet Rec. 30;173(21):527, 2013. 

Strage EM, Lewitt MS, Hanson JM, Olsson U, Norrvik F, Lilliehöök I, Holst BS, Fall T. Relationship among insulin resistance, growth hormone, and insulin-like growth factor I concentrations in diestrous Swedish Elkhounds. J Vet Intern Med. 28(2):419-28, 2014.

Strage E, Theodorsson E, Ström Holst B, Lilliehöök I, Lewitt MS. Insulin-like growth factor-I in cats: Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay and determination of biological variation. Vet Clin Path 44(4):542-555, 2015.

Bremer HD, Lattwein E, Lilliehöök I, Rönnelid J, Hansson-Hamlin H. Identification of specific antinuclear antibodies in dogs using a line immunoassay and enzyme-linked immunosorbent assay. Vet Immun Immunopath 15;168(3-4):233-41, 2015.

Lilliehöök I, Tvedten HW, Bröjer J, Edner A, Nostell K. Time-related changes in equine neutrophils after experimental endotoxemia: myeloperoxidase staining, size and numbers. Vet Clin Path 45;1:66-72, 2016.

Bremer H.D, Landegren N, Sjöberg R, Hallgren Å, Renneker S, Lattwein E, Leonard D, Eloranta M, Rönnblom L, Nordmark G, Nilsson P, Andersson G, Lilliehöök I, Lindblad-Toh K, Kämpe O, Hansson-Hamlin H. ILF2 and ILF3 are autoantigens in canine systemic autoimmune disease. Scientific Reports, 2018;8(1), p.4852

Holst BS, Gustavsson M, Johannisson, A, Hillström A, Strage E, Olsson U, Axner E, Lilliehöök I. Inflammatory changes during canine pregnancy. Theriogenology 125:286-292, 2019

Lilliehöök I, Tvedten HW, Pettersson H, Baneth B. Hepatozoon canis infection causing a strong monocytosis with intra-monocytic gamonts and leading to erroneous leukocyte determinations. Vet Clin Pathol 48(3):435-440, 2019. 

Öberg, J. Lilliehöök I, Höglund K, Hägglund J, Ljungvall I. Hemostatic function in Cavalier King Charles Spaniels assessed using thromboelastography. Vet Clin Pathol. 48(4):636-644, 2019

Lilliehöök I, Bröjer J, Nostell K, Kindahl H, Tvedten HW, Edner A, Hagman R. Hematologic, prostaglandin F2α -metabolite, serum amyloid A, and serum iron changes in horses with experimentally induced endotoxemia. Vet Clin Pathol. 49(2):319-325, 2020

Pettersson H, Ekstrand C, Hillström A, Lilliehöök I. Effect of 1 mg/kg oral prednisolone on biochemical analytes in ten dogs: a cross-over study. Comp Clin Pathol http//doi.org/10.1007/s00580-021-03246-9, 2021

Ekstrand C, Pettersson H, Gehring R, Hedeland M, Adolfsson S, Lilliehöök I. Prednisolone in dogs – plasma exposure and white blood cell response. Front Vet Sci 2021;8:666219. 

Bergstrand E, Tvedten HW, Lilliehöök I. Detection of frequent neutrophil misclassification by the ProCyte in sick dogs and how to avoid it. J Small Anim Pract 2022, 1-6. doi: 10.1111/jsap.13499


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för klinisk kemi
Telefon: +4618671616
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls v 26, Uppsala