CV-sida

Inger Lilliehöök

Inger Lilliehöök
Jag har arbetat många år med klinisk kemisk diagnostik och tycker det är intressant och spännande med vilka diagnoser och slutsatser man kan dra från analyser i blod, urin, kroppsvätskor och cellprover från sjuka djur. Aktuella forskningsområden är hematologi, diagnostiska markörer i urin, samt studier hur endotoxiner och glukokortikoider påverkar klinisk kemiska variabler.

Presentation

Professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi sedan 2016

Bakgrund

Jag tog veterinärexamen vid SLU 1985. Efter det arbetade jag som distriktsveterinär i Värmland i två år och som smådjursveterinär i tre år framförallt vid Djursjukhuset i Östersund. Avslutade min verksamhet som klinikveterinär med att ta specialistexamen i hunden och kattens sjukdomar. När en forskarutbildningstjänst med inriktning hematologi utlystes i februari 1993 lockades jag tillbaka till SLU. Disputerade 1999 med avhandlingen ”Canine leukocytes in health and disease”. Under 16 år arbetade jag sedan på klinisk kemiska laboratoriet på SLU, varav 10 år som chefsveterinär. På laboratoriet arbetade jag med avläsning av hematologiska och cytologiska prover, telefonförfrågningar från laboratoriets kunder, kvalitetssäkring, metodutveckling och administration, samt undervisning och forskning. Jag blev Diplomate in Veterinary Clinical Pathology 2005 (ECVCP) och docent 2012. 

Publikationer i urval

Tvedten H, Lilliehöök I, Hillström A, Häggström J. Plateletcrit is superior to platelet count for assessing platelet status in Cavalier King Charles Spaniels. Vet Clin Pathol 37(3) 266-271, 2008.

Hansson-Hamlin Helene, Lilliehöök I. A possible rheumatic disorder in the Nova Scotia duck tolling retriever. Acta Vet Scand 51:16, 2009.

Lilliehöök I, Tvedten H. Validation of the Sysmex XT-2000iV haematology system for dogs, cats and horses. I. Erythrocytes, platelets, and total leukocyte counts. Vet Clin Pathol 38(2):163-174 2009.

Lilliehöök I, Tvedten H. Validation of the Sysmex XT-2000iV haematology system for dogs, cats and horses. II. Differential leukocyte counts. Vet Clin Pathol 38(2):175-182, 2009.

Lilliehöök I, Tvedten H. Errors in basophil enumeration with 3 veterinary hematology systems and observations on occurrence of basophils in dogs. Vet Clin Pathol. 40(4):450-8, 2011

Tvedten HW, Lilliehöök IE, Oberg J, Häggström J, Höglund K, Ljungvall I. Validation of Advia plateletcrit for assessing platelet mass in dogs, including Cavalier King Charles spaniels. Vet Clin Pathol. 41(3):336-43, 2012.

Strage EM, Holst BS, Nilsson G, Jones B, Lilliehöök I. Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay for measurement of feline serum insulin. Vet Clin Pathol. 41(4):518-28, 2012.

Hansson-Hamlin H, Lilliehöök I. Steroid-responsive meningitis-arteritis in Nova Scotia duck tolling retrievers. Vet Rec. 30;173(21):527, 2013. Short communication.

Strage EM, Lewitt MS, Hanson JM, Olsson U, Norrvik F, Lilliehöök I, Holst BS, Fall T. Relationship among insulin resistance, growth hormone, and insulin-like growth factor I concentrations in diestrous Swedish Elkhounds. J Vet Intern Med. 28(2):419-28, 2014.

Tvedten HW, Ouchterlony H, Lilliehöök I. Comparison of specific gravity analysis of feline and canine urine, using five refractometers, to pycnometric analysis and total solids by drying. N Z Vet J. 27:1-16, 2015.

Tvedten HW, Bäcklund K, Lilliehöök I. Reducing error in feline platelet enumeration by addition of Iloprost to blood samples: comparison to prostaglandin E1 or EDTA. Vet Clin Path 44(2):179-87, 2015.

Strage E, Theodorsson E, Ström Holst B, Lilliehöök I, Lewitt MS. Insulin-like growth factor-I in cats: Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay and determination of biological variation. Vet Clin Path 44(4):542-555, 2015.

Bremer HD, Lattwein E, Lilliehöök I, Rönnelid J, Hansson-Hamlin H. Identification of specific antinuclear antibodies in dogs using a line immunoassay and enzyme-linked immunosorbent assay. Vet Immun Immunopath 15;168(3-4):233-41, 2015.

Lilliehöök I, Tvedten HW, Bröjer J, Edner A, Nostell K. Time-related changes in equine neutrophils after experimental endotoxemia: myeloperoxidase staining, size and numbers. Vet Clin Path 45;1:66-72, 2016.

Tvedten HW, Andersson V, Lilliehöök IE. Feline Differential Leukocyte Count with ProCyte Dx; Frequency and Severity of a Neutrophil-Lymphocyte Error and How to Avoid it. J Vet Intern Med. DOI: 10.1111/jvim.14815, 2017


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för klinisk kemi
Telefon: +4618671616
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls v 26, Uppsala