CV-sida

Ida Sjöberg

Ida Sjöberg
Ida Sjöberg är doktorand vid institutionen för Kliniska vetenskaper och forskar på kastrationsmetoder och efterföljande komplikationsrisker på häst. Målet är att utvärdera befintliga kastrationsmetoder och utveckla en ny metod för att kastrera hingstar, med minskad risk för allvarliga komplikationer.

Presentation

Efter att i många år arbetat kliniskt som hästveterinär på olika kliniker och hästsjukhus runt om i Sverige tog jag 2019 steget över till forskningsvärlden. Jag blev intresserad av ett doktorandprojekt om kastration och kastrationskomplikationer på hingstar. Kastration är ett av de vanligaste planerade kirurgiska ingreppen på häst, trots detta är komplikationsrisken hög och ibland även livshotande. Jag har en önskan om att min forskning i framtiden kommer förbättra hästars välfärd genom att kastrationsmetoderna blir bättre.

Undervisning

I min doktorandtjänst ingår undervisning i kirurgi för veterinärstudenter i den kliniska delen av utbildningen.

Forskning

Bakgrund

Jag är till största delen uppvuxen i Norrtälje, men under mina tidiga tonår bodde jag i Zambia. Det var en spännande och på många sätt lärorik tid. Det var till exempel där jag på en liten lokal veterinärpraktik, fick ”assistera” vid en operation för första gången. Jag tog min veterinärexamen vid SLU 2003 och efter några månader som forskningsassistent vid Institutionen för anatomi och fysiologi fick jag sommarvikariat på Hästsjukhuset Strömsholm. Därefter påbörjade jag en utbildningstjänst för svensk hästspecialistexamen  inom dåvarande ATG Hästklinikerna AB. Efter några år kom jag tillbaka till Hästsjukhuset Strömsholm där jag arbetade som klinikveterinär tills jag våren 2019 fick en forskarutbildningstjänst på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU.

Handledning

Min huvudhandledare är Susanna Sternberg Lewerin. Pia Haubro Andersen och Karl Ljungvall är biträdande handledare.

Publikationer i urval

Adolfsson KH, Sjöberg I, Höglund OV, Wattle O, Hakkarainen M. In Vivo Versus In Vitro Degradation of a 3D Printed Resorbable Device for Ligation of Vascular Tissue in Horses. Macromol Biosci. 2021;21(10):e2100164. doi:10.1002/mabi.202100164

Abstrakt
Equine Tissue Reaction to 3D-printed PDO
Scientific Presentation Abstracts: 2020 ACVS Virtual Sessions. https://doi.org/10.1111/vsu.13506

The effect of studs and surface on the 3D-kinematics of the distal limb in the ridden horse
Muntlig presentation 5th International Conference on Equine Locomotion 2004


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671548
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala