CV-sida

Ida Sjöberg

Ida Sjöberg
Ida Sjöberg är doktorand vid institutionen för Kliniska vetenskaper och forskar på kastrationsmetoder och efterföljande komplikationsrisker på häst. Målet är att utveckla en ny metod för att kastrera hingstar, med minskad risk för allvarliga komplikationer.

Presentation

Efter att i många år arbetat kliniskt som hästveterinär på olika kliniker och hästsjukhus runt om i Sverige tog jag 2019 steget över till forskningsvärlden. Jag blev intresserad av ett doktorandprojekt om kastration och kastrationskomplikationer på hingstar. Kastration är ett av de vanligaste planerade kirurgiska ingreppen på häst, trots detta är komplikationsrisken hög och ibland även livshotande. Om jag kan medverka till att utveckla en förbättrad metod kommer lidandet minska för hästen,  kostnaderna minska för djurägaren och veterinärens arbetsmiljö förbättras.

Undervisning

I min doktorandtjänst ingår undervisning i kirurgi för veterinärstudenter i den kliniska delen av utbildningen.

Forskning

I Sverige kastreras hingstar yngre än 3 år oftast stående och i sin hemmiljö, med en metod där hinnorna som omsluter testikeln öppnas upp helt. Man säger att hästen kastreras på obetäckt funikel. Metoden medför att en passage till bukhålan öppnas och att bukorgan kan tryckas ut. Äldre hingstar, och hingstar som bedöms ha ökad komplikationsrisk, kastreras vanligtvis på klinik. På kliniken sövs och opereras dessa hingstar med en annan metod som kallas för kastration på betäckt funikel. Hinnorna behålls intakta genom att sädesledare och hinnor förseglas med en tråd, en så kallad ligatur, innan testikeln tas bort. Med denna metod blir risken för bl. a framfall mindre, men andra risker uppstår istället. Dessa är kopplade till transport, vistelse på klinik, allmän narkos och efterföljande uppvak. Kostnaderna för ingreppet är också avsevärt högre.

Många veterinärer känner en osäkerhet i samband med kastration på obetäckt funikel. Frågor som ofta uppstår är huruvida tången som krossar funikeln tryckts ihop tillräckligt hårt, eller om tången suttit på tillräckligt länge? Har hästen ökad risk för tarmframfall?

LigaTie® är en produkt utvecklad för ligering av blodkärl hos bl. a hund. Det fungerar som ett buntband utformat i ett resorberbart material (PDO). Syftet med vår forskning är att modifiera produkten så att den går att använda till ligering av funikeln hos häst. Vi vill också utveckla ett verktyg som kan dra åt loopen med ett förbestämt vridmoment. Tanken är att produkten ska bli så smidig och enkel att använda att det går att kastrera hingstar stående på betäckt funikel utan att infektionsrisken ökar. Risken för allvarliga komplikationer som blödning och tarmframfall bör även minska.

Bakgrund

Jag är till största delen uppvuxen i Norrtälje, men under mina tidiga tonår bodde jag i Zambia. Det var en spännande och på många sätt lärorik tid. Det var till exempel där jag på en liten lokal veterinärpraktik, fick ”assistera” vid en operation för första gången. Veterinärintresset höll i sig även när jag kom tillbaka till Norrtälje och jag fortsatte auskultera hos en distriktsveterinär i grannskapet. 2003 tog jag min veterinärexamen vid SLU. Efter examen jobbade jag några månader som forskningsassistent vid Institutionen för anatomi och fysiologi innan jag fick sommarjobb på Hästsjukhuset Strömsholm. Därefter påbörjade jag en utbildningstjänst för svensk hästspecialistexamen  inom dåvarande ATG Hästklinikerna AB. Efter några år kom jag tillbaka till Hästsjukhuset Strömsholm där jag arbetade som klinikveterinär tills jag våren 2019 fick en forskarutbildningstjänst på Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

Handledning

Min huvudhandledare är Ove Wattle. Odd Höglund och Karl Ljungvall är biträdande handledare.

Publikationer i urval

Abstrakt
Equine Tissue Reaction to 3D-printed PDO
Posterpresentation ACVS 2020

The effect of studs and surface on the 3D-kinematics of the distal limb in the ridden horse
Muntlig presentation 5th International Conference on Equine Locomotion 2004


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); KV, Stordjurskirurgi
Telefon: +4618671548
Postadress:
Stordjurskirurgi, Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Klinikcentrum, Ulls väg 12, Uppsala