CV-sida

Erling Strandberg

Erling Strandberg
Professor i husdjursgenetik

Presentation

Min forskning är för närvarande mest inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende hos hund, avel på mjölkkor och hästar samt en del forskning med inriktning mot u-länder.

Undervisning

Jag undervisar främst i kurserna Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, samt grundläggande avelskurser. 

Forskning

Min forskning har mycket handlat om skattning av genetisk variation för olika typer av egenskaper (fruktsamhet, hälsa, beteende, modersegenskaper, livslängd, prestation och produktion) i olika djurslag (mest mjölkkor, hästar och hundar). Jag deltar i flera samarbetsprojekt med t ex VikingGenetics och Växa (rörande mjölkkor) och Svenska Kennelklubben.

Bakgrund

 • Professor i husdjursgenetik, SLU, 2003
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 1997
 • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU,1991
 • Master of science (Dairy Science), Univ of Wisconsin-Madison, 1983
 • Husdjursagronom, SLU, 1982

Handledning

Just nu arbetar jag med följande doktorandprojekt

 • Studier av dräktighetsförluster hos mjölkkor - Patricia Gullstrand
 • Genomiska studier av sydamerikanska kamelider från Bolivia - Pilar Román
 • Selektionsstrategier inom svenskt varmblod - Sandra Bonow
 • Avel för bättre travegenskaper hos kallblodstravare - Paulina Berglund

Nyligen avslutade doktorandprojekt

 • Användning av genotypning av kor för att förbättra genetiskt framsteg, ekonomi och livsmedelsproduktion i Sverige (industridoktorand Christian Bengtsson, VikingGenetics)
 • Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion - Anna Edvardsson Rasmussen, doktorand på HUV
 • Korsning med mjölkkor: Nya avelsverktyg för uthållig mjölk- och köttproduktion - Julie Brastrup Clasen
 • Fenotypisk och genetisk karaktärisering av, bevarande- och avelsprogram för kreolboskap i Cochabamba och Tarija (Bolivia) - Gabriela Bottani
 • Jämförelse av egenskaper mellan inhemsk Ankole och dess korsningar i Rwanda - Maximillian Manzi
 • Internationella avelsprogram för bättre hälsa hos hund - Shizhi Wang

Publikationer i urval

Hund och häst

 • Berglund, P., Andonov, S., Strandberg, E. & Eriksson, S. 2023. Should performance at different race lengths be treated as genetically distinct traits in Coldblooded trotters? J. Animal Breeding and Genetics 141:220–234. DOI: 10.1111/jbg.12837
 • Strandberg, E. Linda Andersson, Ulf Emanuelson, Charlotte Reinhard Bjørnvad, Sara Ringmark, Åke Hedhammar, and Katja Höglund. 2023. Heritability and Genetic Trend of Body Weight in Dogs of Different Breeds in Sweden. J Anim Sci 101:skad173. doi: 10.1093/jas/skad173

Mjölkkor

 • Espinola Alfonso, R.E., Fikse, W.F., Calus, M. & Strandberg, E. 2024. How does a beef x dairy calving affect the dairy cow’s following lactation? J Dairy Sci. 107:  https://doi.org/10.3168/jds.2023-24170
 • Ask-Gullstrand, P., E. Strandberg, R. Båge and B. Berglund. 2023. Genetic parameters of pregnancy loss in dairy cows estimated from pregnancy-associated glycoproteins in milk. J. Dairy Sci. 106:6316-6324. https://doi.org/10.3168/jds.2022-23007
 • Eriksson, S., A.M. Johansson and E. Strandberg. 2023. Changes in genomic inbreeding and diversity over half a century in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cattle. J. Animal Breeding and Genetics 140(3):295-303.  doi: 10.1111/jbg.12758
 • Edvardsson-Rasmussen, A., Holtenius, K., Båge, R., Strandberg, E., Åkerlind, M. & Kronqvist, Cecilia, 2023. A randomized study on the effect of extended voluntary waiting period in primiparous dairy cows on milk yield during first and second lactation. J Dairy Sci 106(4):2510-2518. doi: 10.3168/jds.2022-22773
 • Edvardsson-Rasmussen, A., Båge, R., Holtenius, K., Strandberg, E., von Brömssen, C.,  Åkerlind, M. & Kronqvist, Cecilia, 2023. A randomized study on the effect of an extended voluntary waiting period in primiparous dairy cows on fertility, health and culling during first and second lactation. J. Dairy Sci. 106:8897-8909 https://doi.org/10.3168/jds.2023-23470
 • Bengtsson C, Stålhammar H, Thomasen JR, Fikse WF, Strandberg E, Eriksson S. Mating allocations in Holstein combining genomic information and linear programming optimization at the herd level. J Dairy Sci.106(5):3359-3375. doi: 10.3168/jds.2022-22926. 
 • Bengtsson, C., Stålhammar, H., Thomasen, J.R., Eriksson, S., Fikse, W.F., Strandberg, E. 2022. Mating allocations in Nordic Red Dairy Cattle using genomic information. J. Dairy Sci. 105 (2), 1281-1297
 • Bottani-Claros, G., Jonas, E. & Strandberg, E. 2022. Relevance of the production system for the sustainability of conservation and breeding programs for the Creole cattle in Pasorapa, Bolivia. Discover Sustainablity 3, 19 (2022). https://doi.org/10.1007/s43621-022-00085-8

Publikationslista: