CV-sida

Erling Strandberg

Erling Strandberg
Professor i husdjursgenetik

Presentation

Min forskning är för närvarande mest inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende hos hund, avel på mjölkkor samt en del forskning med inriktning mot u-länder.

Undervisning

Jag undervisar i kurserna Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, samt Avel 1 och Avel 2. Jag har varit kursansvarig för kursen Hundens och kattens biologi och användning t o m 2022.

Forskning

Min forskning har mycket handlat om skattning av genetisk variation för olika typer av egenskaper (fruktsamhet, hälsa, beteende, modersegenskaper, livslängd, prestation och produktion) i olika djurslag (mjölkkor, grisar, höns, hästar och hundar). Jag har flera samarbetsprojekt med t ex VikingGenetics och Växa (rörande mjölkkor) och Svenska Kennelklubben.

Bakgrund

 • Professor i husdjursgenetik, SLU, 2003
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 1997
 • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU,1991
 • Master of science (Dairy Science), Univ of Wisconsin-Madison, 1983
 • Husdjursagronom, SLU, 1982

Handledning

Just nu arbetar jag med följande doktorandprojekt

 • Användning av genotypning av kor för att förbättra genetiskt framsteg, ekonomi och livsmedelsproduktion i Sverige (industridoktorand Christian Bengtsson, VikingGenetics)
 • Studier av dräktighetsförluster hos mjölkkor - Patricia Gullstrand
 • Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion - Anna Edvardsson Rasmussen, doktorand på HUV
 • Selektionsstrategier inom svenskt varmblod - Sandra Bonow
 • Avel för bättre travegenskaper hos kallblodstravare - Paulina Berglund

Nyligen avslutade doktorandprojekt

 • Korsning med mjölkkor: Nya avelsverktyg för uthållig mjölk- och köttproduktion - Julie Brastrup Clasen
 • Fenotypisk och genetisk karaktärisering av, bevarande- och avelsprogram för kreolboskap i Cochabamba och Tarija (Bolivia) - Gabriela Bottani
 • Jämförelse av egenskaper mellan inhemsk Ankole och dess korsningar i Rwanda - Maximillian Manzi
 • Internationella avelsprogram för bättre hälsa hos hund - Shizhi Wang
 • Hållbara avelsstrategier för idisslare i östra och södra Afrika – Emelie Zonabend König

Publikationer i urval

Hund

 • Wang, S., Strandberg, E., Arvelius, P., Clements, D.N.,  Wiener, P. & Friedrich, J. 2021. Genome-wide association studies for canine hip dysplasia in single and multiple populations – implications and potential novel risk loci. BMC Genomics 22 (1), 1-12
 • Friedrich, Juliane, Talenti, Andrea; Arvelius, Per; Strandberg, Erling; Haskell, Marie; Wiener, Pamela. 2020. Unravelling selection signatures in a single dog breed suggests recent selection for morphological and behavioral traits. Advanced Genetics. 2020; 1:e10024
 • Friedrich, Juliane., Erling Strandberg, Per Arvelius, Enrique Sánchez-Molano, Ricardo Pong-Wong, John Hickey, Marie Haskell, Pamela Wiener. 2019. Genetic dissection of complex behaviour traits in German Shepherd dogs. Heredity 123 (6), 746-7581.    
 • Friedrich, J., P. Arvelius, E. Strandberg, Z. Polgar, P. Wiener, and M. J. Haskell. 2019. The interaction between behavioural traits and demographic and management factors in German Shepherd dogs. Applied Animal Behaviour Science 211:67-76.

Mjölkkor

 • Bengtsson, C., Stålhammar, H., Thomasen, J.R., Eriksson, S., Fikse, W.F., Strandberg, E. 2022. Mating allocations in Nordic Red Dairy Cattle using genomic information. J. Dairy Sci. 105 (2), 1281-1297
 • Niyonzima, Y.B., D’Andre Hirwa, C., Strandberg, E., Manzi, M. Ntawubizi, M. and Rydhmer, L. 2021. The effect of high temperature and humidity on milk yield in Ankole and crossbred cows. Tropical Animal Health and Production 54:1-11
 • Manzi, M., L. Rydhmer, M. Ntawubizi, C. Hirwa, C. Karege, and E. Strandberg. 2020. Milk production and lactation length of Ankole cattle and Ankole crossbreds in Rwanda. Tropical Animal Health and Production https://doi.org/10.1007/s11250-020-02311-9
 • Tarekegn, G.M., J. Karlsson, C. Kronqvist, B. Berglund, K. Holtenius & E. Strandberg. 2021. Genetic parameters of forage dry matter intake and milk produced from forage in Swedish Red and Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 104:4424-4440
 • Tarekegn, E. Strandberg, S. Andonov, R. Båge, P. Gullstrand, E. Rius-Vilarrasa, J.M. Christensen, B. Berglund. 2021. Single-step genome-wide association study uncovers known and novel candidate genomic regions for endocrine and classical fertility traits in Swedish Red and Holstein dairy cows. Livestock Sci. 253, 10473
 • Ask-Gullstrand, P., E. Strandberg, R. Båge, J.M. Christensen, B. Berglund. 2021. Genetic parameters for reproductive losses estimated from in-line milk progesterone profiles in Swedish dairy cattle. J. Dairy Sci. 104:3231-3239
 • Bengtsson, C., Stålhammar, H., Strandberg, E., Eriksson, S., Fikse, W.F., 2020. Association of genomically enhanced and parent average breeding values with cow performance in Nordic dairy cattle. Journal of Dairy Science 103, 6383–6391.
 • Clasen, J.B., Fikse, W.F., Kargo, M., Rydhmer, L., Strandberg, E. and Østergaard, S. 2020. Economic consequences of dairy crossbreeding in conventional and organic herds in Sweden. J. Dairy Sci. 103:514-528

Publikationslista: