CV-sida

Erik Alexandersson

Erik Alexandersson
Jag är växtbiolog som studerar olika aspekter av interaktionen mellan skadegörare och potatis samt växters försvarsmekanismer på molekylär nivå. Jag leder också ett projekt inom biofortifiering av kassava. Jag är verksamhetsledare för PlantLink (www.plantlink.se), ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU Alnarp för att stärka växtforskningen i regionen. Mer information på den engelska sidan.

Presentation

Jag är intresserad av följande områden:

  • Funktionell genomik och “-omics”-data i fältförsök – att finna samband mellan molekylär data, yttre miljöpåverkan och vissa fenotyper ("Field-omics")
  • Inducerad resistens i olika potatissorter
  • Genuttryck och proteomik för identifiering av biomarkörer
  • Genuttryck vid bladmögelinfektion i potatis
  • Växtförsvar i potatisens vilda släktingar
  • Identifiering av potatisbladmögel i fält med hjälp av bildanalys (Vinnova FoodTech, EnBlightMe!)
  • Biofortifiering av kassava för bättre vitamin A innehåll (VR utvecklingsforskning)
  • AgriFoSe-projelt Plant protection strategies for disease free tuberous production in sub-Saharan Africa (table potato and Cassava) 
  • "Växtbioteknik i Afrika söder om Sahara - teknologiöverföring och nya policyer" VR Swedish Research Link 
  • Koordinator för NordPlant

Undervisning

MSc course Plant Biology for Breeding and Protection, 15 ECTS

PhD course Plant Protection Biology (bi-annual) 7  ECTS

Member of ELLS subject areas Plant Health and Plant Molecular Breeding and Biotechnology

Forskning

I'm currently involved in these larger projects:

“Public Private Partnership - Plant Phenotyping Project (6p): focus on disease in field ptoato”, NordForsk/NordGen, 2018-2020

”NordPlant - A Climate and Plant Phenomics Hub for Sustainable Agriculture and Forest Production in Future Nordic Climates”, NordForsk, 2018-2020

“Knowledge-exchange for enhanced genomic analysis of potato to control late blight, and increase drought tolerance” together with ARC Pretoria, STINT/NRF 2018-2021

"Plant Biotech in sub-Saharan Africa – technology transfer and new policies", VR Swedish Research Link, 2019-2021

“Biofortification of cassava”, VR development research, 2017-2021

“Pathogen Informed Resistance to Oomycete Diseases in Ecosystems, Agriculture and Aquaculture (PROTECTA)”, MSC-ITN EU, 2018-2021

“Plant resistance inducers – the next set of questions for future sustainable agriculture”, Formas, 2020-2022

“Resistensförädling för friska grödor – fokus torrfläcksjuka i potatis (Alternaria solani)”, SLU GroGrund, 2019-2022

“Search for novel enzymes from Ethiopia soda lakes through metagenomics” Addis Ababa Univeristy-SIDA, 2019-2022

Finished:

EnBlightMe! Identifying potato late blight in the field with the help of drone-based image analysis, Vinnova, 2017-2019

Botanicals and plant resistance inducers for sub-Saharan Africa (AgriFoSe), 2018-2019

Possible MSc projects

Samverkan

Verksamhetsledare för PlantLink - a plant reserach network at Lund University and SLU Alnarp

Koordinator för NordPlant - A Hub for Sustainable Agriculture and Forest Production in Future Nordic Climates

Bakgrund

Utbildning
Fil kand i molekylärbiologi, Lunds Universitet. 2001
Filosofie doktor i biokemi, Lunds Universitet. 2006
Vetenskaplig redaktör BioMed Central. 2007–08
Post doc, Stellenbosch University. 2011

Länkar

Jag leder följande forskningsprojekt:

Biofortifiering av kassava (VR utvecklingsforskning)

EnBlightMe! Bildanalys av potatisbladmögel i fält: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01117/EnBlightMe---ett-automatiserat-stodsystem-for-upptackt-av-potatisbladmogel/

Möjliga MSc projekt: http://www.plantlink.se/images/stories/plant_link/MSc_projects/MSc%20projects_Cassava.pdf


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640-415338
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp