CV-sida

Björn Vinnerås

Björn Vinnerås

Presentation

Professor i Kretsloppsteknik och ledare för gruppen i kretsloppsteknik. Gruppens senaste aktiviteter kan man följa på gruppens gemensamma blogg.

Prefekt för Institutionen för Energi och Teknik

Forskning

Min forskning fokuserar på utveckling av tekniker för att skapa säkra växtnäringskretslopp från stad till land. Detta gör jag främst inom tre forskningsområden; hygieniseringteknik, proteinproduktion från avfall samt källsorterande avloppssystem.

Hygieniseringsteknik är ett övergripande område som går in i övriga delar av forskningen eftersom vi riskerar att sprida smitta när vi sluter kretsloppet. Vi arbetar med flera olika behandlingstekniker, men den främsta som vi under de senaste 15 åren har utvecklat är ammoniakbaserad hygienisering. Tekniken har utvecklats från en generell idé till en accepterad teknik som används i engångstoaletten peepoo där man behandlar från 50 gram material till storskalig klosettvattenbehandling där upp till 1.000 kubikmeter behandlas.

Proteinproduktion från avfall produceras främst genom fluglarvskompostering och maskkomposteirng. I Sverige har vi fokuserat på fluglarvskompostering där fluglarverna konsumerar maten vi slängt. Larverna används sedan som foder i produktion av fisk och fjäderfä. Vi har idag ett samarbete med Eskilstuna och Strängnäs Energi och Miljö där vi utvecklar en anläggning för att behandla avfallet i full skala.

Källsorterande avlopp fokuserar vi på den från hushållen näringsrikaste fraktionen, toalettavfallet. Vi arbetar med att titta på möjligheten att hygienisera talettavfallet på ett enkelt sätt och sedan återföra det som gödselmedel, detta genomförs bland annat i samarbete med Uddevalla kommun och Västvatten. Senaste års fokus har dock varit kring urintorkning, där vi kemiskt stabiliserar urinen innan den torkas med från badrummet utgående ventilation. På så vis kan man från urinen producera ett torrt koncentrerat gödselmedel som har växtnäringskoncentrationer som liknar kommerviella mineralgödsel (mer än 15% kväve).

 

Handledning

Huvudhandledare

Aktiva doktorander

Jenna Senecal, korttitel: No waste toilet. 2014 januari-

Luis Fernando Peres Mercado, korttitel: Hygienically safe wastewater irrigation in Cochabamba valley, 2014 mars-

Alice Isibika, korttitel: Fly larvae composting of banana juice press cake. 2016 september-

Prithvi Shima, korttitel: Urine drying. 2016, september-

Chea Eliyan, korttitel:Plant nutrient management in Phnom Penh. 2019 september.

Examinerade doktorander

Annika Nordin, Korttitel: Ammonia sanitisation of human excreta. 2006 april-2011 augusti.

Allan Komakech, Korttitel: Fertiliser and energy production potential from generated waste in Kampala, Uganda. Makerere University in Kampala, Uganda, och SLU, Institutionen för Energi & Teknik,2010 oktober – 2014 oktober

Jörgen Fidjeland, Korttitel: Ammonia Sanitisation of faecal sludge, using intrinsic ammonia. SLU, 2010 september- 2015 maj.

Biträdande handledare

Eva Emmoth. Short title: Inactivation technologies for viruses in agricultural waste. SLU, Department of virology. 2006 Jan – 2015 October

Joel Kinobe, Short title: Waste logistics in Kampala, Uganda. Makerere University in Kampala, Uganda, and SLU, Department of Energy & Technology,2010 June – 2015 September

Sahar Dalahmeh, Short title: Greywater treatment using mulch beds. SLU. Department of Energy & Technology, 2008 Aug- June 2013.

Dr Maria Elise Magri, Short title: Dry faecal management and reuse. Federal University of Santa Catarina, Brazil. One year Exchange PhD candidate at SLU, April 2011-12. 2009 February – 2013 March.

Dr Josefine Elving, Short title: Pathogen behaviour in organic waste. SLU, Department of veterinary medicine. 2007 November- 2012 December

Ligia Cruz, Short title: Ammonia treatment in double vault urine diversion latrines. University of South Florida, College of Public Health, Department of Global Health. 2008 October-2010 December.

Dr Phi Vo Thi Yen, Short title: Hygiene and microbial risks in biogas digestion. University of Bonn, Institute for Hygiene and Public Health, and Can Tho University Viet Nam. 2007 January-2010 December.

Charles Niwagaba, Short title: Excreta treatment technologies. Makerere University in Kampala, Uganda, and SLU, Department of Energy & Technology, 2004 Feb–2009 December

Publikationer i urval

Totalt 78 publikationer. H värde 20.

Litteratursökning i Web of Science

Researchgate

Google scholar

Simha, P., Lalander, C., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2017. Farmer attitudes and perceptions to the re-use of fertiliser products from resource-oriented sanitation systems - The case of Vellore, South India. STOTEN in press.

Fidjeland, J., Nordin, A., Vinnerås, B. 2016. Inactivation of Ascaris eggs and Salmonella spp. in fecal sludge by treatment with urea and ammonia solution. Water and Sanitation for Development. 6:3 pp 465-473.

Nordin, A., Vinnerås, B., 2015. Sanitising black water by auto-thermal aerobic digestion (ATAD) combined with ammonia treatment. Water Science & Technology 72(12) pp 2112-2121.

Fidjeland, J., Nordin, A., Pecson, B.M., Nelson, K. L., Vinnerås, B. 2015. Modeling the inactivation of ascaris eggs as a function of ammonia concentration and temperature. Water research, 83 pp 153-160.

Kinobe, J. R., Bosona, T., Gebresenbet, G., Niwagaba, C. B., Vinnerås, B. 2015. Optimization of waste collection and disposal in Kampala city. Habitat international. 49 pp 126-137.

Kinobe, J. R., Gebresenbet, G., Niwagaba, C. B., Vinnerås, B. 2015. Reverse logistics system and recycling potential at a landfill: A case study from Kampala City. Waste Management, 42 pp 82-92.

Komakech, A. J., Zurbrügg, C., Semakula, D., Kiggundu, N., Vinnerås, B. 2015. Evaluation of the performance of different organic fertilizers on maize yield: a case study of Kampala, Uganda. Journal of Agricultural Science (Toronto), 7:11 pp 28-38.

Lalander, C.H., Fidjeland, J., Diener, S., Eriksson, S., Vinnerås, B. 2015. High waste-to-biomass conversion and efficient Salmonella spp. reduction using black soldier fly for waste recycling. Agronomy for Sustainable Development. 35:1 pp 261-271.

Komakech, A., L., Sundberg, C., Jönsson, H., Vinnerås, B., 2015. Life cycle assessment of biodegradable waste treatment systems for sub-Saharan African cities. Resources Conservation and Recycling, 99 pp 100-110.

Karlsson, S.C., Langergraber, G., Pell, M., Dalahmeh, S., Vinnerås, B., Jönsson, H. 2015. Simulation and verification of hydraulic properties and organic matter degradation in sand filters for greywater treatment. Water Science and Technology. 71:3 pp 426-433.

Lalander, C.H., Komakech, A., Vinnerås, B. 2015. Vermicomposting as manure management strategy for urban small-holder animal farms - Kampala case study. Waste Management. 39 pp 96-103.

Kinobe, J. R., Gebresenbet, G., Niwagaba, C. B., Vinnerås, B. 2015. Mapping out the solid waste generation and collection models: The case of Kampala City. Journal of the Air & Waste Management Associatation, 65:2 pp 197-205.

Nordin, A., Olsson, J., Vinnerås, B. Urea for sanitisation of anaerobically digested, dewatered sewage sludge. Environmental Engineering Science, 32:2 pp 86-94.

Lalander, C., Dalahmeh, S., Jönsson, H., Vinnerås, B. 2015, Hygienic quality of artificial greywater subjected to aerobic treatment - comparison of three filter media under increasing organic loading rate. Environmental Technology (In Press)

Magri, M., Fidjeland, J., Jönsson, H., Albihn, A., Vinnerås, B. 2015. Inactivation of Adenovirus, Reovirus and Bacteriophages in Faecal Sludge by pH and Ammonia. Science of the Total Environment, 520, 213-221 DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.03.035

Fidjeland, J., Svensson, S-E., Vinnerås, B. 2015. Ammonia sanitization of blackwater for safe use as fertilizer. Water Science & Technology. 71:5 pp 795-800.


Kontaktinformation

Prefekt, Professor vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Telefon: +4618671834
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala