CV-sida

Åsa Ranlund

Åsa Ranlund

Presentation

Jag har ett brett intresse i ekologi, gärna relaterat till analys av förändringar för biologisk mångfald. 

Undervisning

Undervisade mellan 2013 och 2018 i kurserna Ekologisk botanik, Naturvårdsbiologi och Praktisk naturvårdsbiologi vid institutionen för ekologi, SLU.

Miljöanalys

Analytiker för nationell inventering av landskapen i Sverige (NILS) och havsstrandinventeringen inom THUF.

Bakgrund

Disputerade 2017 i ekologi vid institutionen för ekologi, SLU. Min avhandling handlade om hur arter kopplade till träd påverkas av skogsbruksåtgärder: lavar på hänsynsträd och skalbaggar i stubbar.

Grundutbildning i biologi med inriktning mot ekologi och naturvård vid SLU, med kurser även vid bland annat University of Leeds, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Handledning

Biträdande handledare till Jenny Dahl (kandidatarbete 2013) och Ingela Källen (masterarbete 2015).

Publikationer i urval

Epiphytic lichen responses to environmental change due to clearcutting differ among tree taxa

https://doi.org/10.1111/jvs.12684

Stump extraction in the surrounding landscape: Predatory saproxylic beetles are more negatively affected than lower trophic levels

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.10.030

Tree hollows can affect epiphyte species composition

10.1007/s11284-017-1468-x


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för landskapsanalys, gemensamt
Telefon: +46907868223, +46722298788
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för landskapsanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Uppsala