CV-sida

Anders Kagervall

Anders Kagervall

Presentation

Jag arbetar främst med vetenskapliga frågor och miljöövervakning relaterade till förvaltning av akvatiska resurser, med särskilt fokus på anadroma laxfiskar. Bedömning av fångster och värdet för samhället av fritidsfisket är mitt huvudintresse. Jag deltar också i rådgivningsprocesser för International Council for the Exploration of the Sea (ICES) genom deltagande i expertgrupper för fritidsfiske (WGRFS) och bedömning av lax och öring i Östersjön (WGBAST).


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +46104784275, +46702242329
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM
Besöksadress: Stångholmsvägen 2, Drottningholm

Publikationslista: