CV-sida

Amalia Engström

Amalia Engström
Doktorand inom landskapsarkitektur på Institutionen för Stad och Land.

Presentation

Våren 2018 började jag som doktorand på Institutionen för Stad och Land vid SLU i Ultuna, med inriktning på landskapsplanering.

Min avhandling med titeln Planning for an urban recreational landscape: tracing the geographies of outdoor recreation in the compact city  syftar  till att erbjuda en tolkning, och fördjupa förståelsen, av de interaktioner och spänningar som uppkommer mellan utomhusrekreation, den täta stadens ideal och arvet av en tidigare rekreationsplanering. Genom studier av samtida planering för utomhusrekreation och med ett historiskt perspektiv på 1970-talets rekreationsplanering diskuterar jag hur en förändrad planeringskontext påverkar rekreationens geografier. 

Jag skriver min doktorsavhandling inom det FORMAS-finansierade projektet Välfärdens landskap och den täta staden.

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammet för landskapsarkitektur, framförallt i kursen Studio Landskapsplanering där jag presenterar den svenska planeringsprocessen, dess aktörer och ramverk.

Forskning

Internationella konferenser:

AESOP annual congress, Chalmers Göteborg 2018
Titel: TOD after work: tracing everyday recreational mobilities in planning policies and in the field

Nordic geographies meeting, NTNU Trondheim 2019
Titel: A troubled landscape planning – making space for recreation in the densifying city

Governing Urban Natures: Infrastructure, Citizenship and Municipal Ecologies, Aarhus Universitet 2019
Titel: Urban natures and urban densities: studying tensions in contemporary recreational planning

Övriga engagemang:

Medverkar i Tankesmedjan Moviums och Riksidrottsförbundets skrift Rörelserik Stadsutveckling, och deltog på det tillhörande seminariet under Almedalsveckan 2019.

Samverkan

Är aktiv i SLU Landskaps doktorandforum 'PhD's Forum'.

Driver under 2023 projektet Fritidens Landskap, finanserat av Movium Partnerskap. 

Bakgrund

Min bakgrund finns inom kulturgeografi och stadsplanering.

Min masteruppsats Bredäng in Flux: reshaping modernist spaces through contemporary planning, behandlar förtätning i stadsdelen Bredäng i södra Stockholm. Uppsatsen belönades med Stockholmiapriset 2018, Samfundet S:T Eriks, Stockholms stadsarkiv och Stockholmia förlags pris för bästa masteruppsats om stockholmsförhållanden.

Handledning

Handleder masterstudenter inom landskapsarkitektur. 

Publikationer i urval

Engström, A., & Qviström, M. (2022). Situating the silence of recreation in transit-oriented development. International Planning Studies, 27(4), 411-424.

Länkar

https://valfardenslandskap.com/


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Fysisk planering
Telefon: +4618673511, +46737274652