Vårt SLU: Både skrivbord och stövlar

Senast ändrad: 08 november 2023
Victoria Thuillier

Lantbruksdriften är en stor, men relativt okänd enhet inom SLU. Det är en resurs, med stor potential. Det menar Victoria Thuillier, som sedan 1 september är enhetens nya chef.

SLU äger omkring 6 300 hektar jordbruks- och skogsmark. Det är lantbruksdriften, som ingår i Egendomsavdelningen, som ansvarar för driften. Jordbruksmarkerna ligger till största delen i Alnarp, Skara, Uppsala och Gotland.*

Efter en examen från University College Dublin, motsvarande husdjursagronom, har Victoria Thuillier arbetat med rådgivning till lantbrukare och kommer närmast från en tjänst som hållbarhetsexpert på  LRF Mjölk.

­̶  Som rådgivare såg jag behovet av att föra ut akademins resultat till branschen. Nu ser jag möjligheterna till hur lantbruksdriften kan bidra till forskning och utbildning vid SLU.

Ett moln av data

Varje gång en traktor startar sin körning eller en mjölkrobot används genereras data. Det finns en uppsjö av olika produktionsdata vid lantbruksdriften: arbetstider, körtider, bränsleförbrukning, väderdata. Allt detta skulle kunna nyttjas mer.

  ̶  Vi hoppas att fler forskare och studenter kommer att upptäcka vilken resurs som finns hos lantbruksdriften.

Redan som det är upplåts mark till fältförsök av olika slag. Samtidigt ska kommersiell växtodling bedrivas på markerna. Och markanvändningen är en fokusfråga för framtiden.

̶  Våra egendomar är stadsnära jordbruk i expansiva stadsregioner. Vi arbetar med strategier för att kunna utföra våra uppdrag även i framtiden. Klimatanpassning är ett annat viktigt område. Vi jobbar för att anlägga en bevattningsdamm på Gotland till exempel.

Marknadskrav

En vanlig dag på jobbet för Victoria Thuillier är just en salig blandning av strategi- och utvecklingsarbete, möten med personal och besök på egendomarna.

̶  Vi är tio personer anställda vid enheten och spridda över stora geografiska avstånd. Det är såklart en utmaning och ställer stora krav på självgående och ansvarstagande medarbetare.

Ett viktigt styrmedel är SLU:s miljömål och enhetens egna handlingsplaner.

̶  Det finns ett aktivt miljöarbete i hela jordbrukssektorn. Här ställer marknaden och konsumenter också höga krav på ett miljö- och hållbarhetstänk som ligger i framkant.

Kör taxi

Fritiden ägnar Victoria Thuillier åt trädgårdsarbete och hemma fix i villan utanför Uppsala. Och ”taxi-verksamhet”.

̶  Med ett barn med hästintresse och en som är fisketokig blir det mycket transporter och tid i naturen. Perfekt för att sortera tankarna.  

Text: Olof Bergvall

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt

Till Vårt SLU