Lanna egendom

Senast ändrad: 12 september 2023

Lanna egendom omfattar tre gårdar om totalt 320 ha kring Skara. Här bedrivs traditionell konventionell spannmålsodling och skogsbruk. Driften sköts av en driftledare och en traktorförare.

Lanna egendom bedriver jord- och skogsbruk på tre gårdar i Lidköpings och Skara kommun; Lanna, Götala och Brogården. Lanna brukningscentrum ligger ca 2,5 mil från Skara, där Brogården och Götala finns. Arealen omfattar 320 ha, varav 35 ha är arrende, 50 ha bete och ca 175 ha skog. Driften sköts av två heltidsanställda; en driftledare och en traktorförare. Spannmålsodlingen är en traditionell konventionell produktion för försäljning.

Verksamheten vid Lanna egendom (Lanna försöksstation) startade redan 1929 och är i dag en modern försöksstation som ägs och drivs av SLU. Här bedrivs ett stort antal olika försök, med huvudinriktning på långliggade försök inom mark- och växtnäringsfrågor.