Alnarps egendom

Senast ändrad: 12 september 2023

Alnarps egendom i Skåne omfattar 450 ha åker och 50 ha betesmark. Personalen består av en driftledare och en traktorförare. På egendomen odlas spannmål och sockerbetor.

Norr om Malmö, mellan Burlöv och Lomma i västra delen av Skåne, ligger Alnarps egendom. Egendomen omfattar 450 ha åker och 50 ha betesmark, varav den senare är belägen vid Öresunds strandkant. Jorden skiftar från sandjord till mindre område med mellanlera, vanligast är lättlera. Gården ligger tätortsnära, vilket innebär anpassningar till trafik, hus och grannar. Egendomen drivs kreaturslös sedan 2006.

Personalen består av en driftledare och en traktorförare samt en pensionär som hjälper till under vår och höst. Egendomen har sedan 2008 arbetskraft- och maskinsamverkan med Hushållningssällskapet (HS) Malmöhus, vilka har två gårdar; Borgeby gård, som omfattar 250 ha åker och 30 ha bete, och Bjärsjöladugård som omfattar 100 ha åker. I samarbetet finns 1,6 tjänster tillgängliga. Alnarps driftledare är genom samverkan även driftledare för HS:s gårdar. De två maskinparkerna är tänkta att på sikt bli en gemensam park. All spannmål från Alnarp och Borgeby torkas och lagras på Alnarps egendom, där lag­rings­kapaciteten är ca 3 500 ton. Växtföljden på egen-domen är sockerbetor, vårvete eller maltkorn, maltkorn, höstraps, höstvete och därefter höstvete igen.


Kontaktinformation

Postadress:
SLU Alnarps egendom
Box 68
230 53 ALNARP
 
Besöksadress:
Mellangårdsvägen 2
230 53 ALNARP