Protokoll och beslutslistor

Senast ändrad: 11 januari 2024

All SLU-personal kan läsa protokoll från universitetets olika nämnder och råd, liksom från rektors beslutsmöten.

Protokoll från januari 2021 och framåt hittar du i Public 360. Gå till verktygssidan för Public 360.

Äldre protokoll, fram till och med 2020 hittar du i det gamla protokollverktyget. Gå till verktygssidan för protokoll.

Du som vill lägga in nya protokoll går till verktygssidan för Public 360

Söka protokoll och beslut i Public 360

Protokollverktyget stängt från och med 2021

I protokollverktyget laddades det tidigare upp protokoll från SLU:s olika organ, till exempel styrelsen, rektors beslutsmöten och fakultetsnämnderna med flera. Det var ett stort steg i digitaliseringen när sidan skapades för över 20 år sedan, men idag finns protokollen också digitalt i SLU:s ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360. Där kan alla medarbetare vid SLU söka fram och läsa protokollen.

Av den anledningen stängdes protokollsidan för nyregistrering från och med 2021. De gamla protokollen ligger kvar som ett referensbibliotek. Nya protokoll och beslut finns i Public 360.